Grotere en kleinere eenheden van gram en ton
fac­tor naam sym­bool  
10−30 quectogram qg
10−27 rontogram rg
10−24 yoctogram yg
10−21 zeptogram zg
10−18 attogram ag
10−15 femtogram fg
10−12 picogram pg
10−9 nanogram ng
10−6 microgram µg
10−3 milligram mg
10−2 centigram cg
10−1 decigram dg
1 gram g
101 decagram dag
102 hectogram hg fac­tor naam sym­bool
103 kilogram kg
106 megagram Mg 1 ton t
109 gigagram Gg 103 kiloton kt
1012 teragram Tg 106 megaton Mt
1015 petagram Pg 109 gigaton G
1018 exagram Eg 1012 teraton Tt
1021 zettagram Zg 1015 petaton Pt
1024 yottagram Yg 1018 exaton Et
1027 ronnagram Rg 1021 zettaton Zt
1030 quettagram Qg 1024 yottaton Yt

De gigagram is een eenheid van massa. Eén gigagram is gelijk aan 1 000 000 000 gram, ofwel 109 gram en één gigagram is gelijk aan 106 kilogram, de internationale standaardeenheid voor massa. Het SI-symbool van de gigagram is Gg.

De gigagram kan ook kiloton worden genoemd om dat het gelijk is aan 1000 ton. De kiloton wordt vaak gebruikt als eenheid voor, bijvoorbeeld, massastromen in internationale handelsstatistieken. De term wordt daarnaast ook gebruikt als een maat voor de energie die vrijkomt bij een ontploffing van kernwapens en andere zeer energetische gebeurtenissen, zoals het inslaan van grote meteorieten op aarde. Een kiloton (voluit: kiloton TNT-equivalent) is dan gedefinieerd als de energie die vrijkomt bij het ontploffen van 1000 ton (1 000 000 kilogram) TNT. Dit komt overeen met 4,2 TJ. Voor nog energetischer gebeurtenissen wordt de megaton gebruikt, die 1000 keer zo groot is, 4,2 PJ.