Petaton

Grotere en kleinere eenheden van gram en ton
fac­tor naam sym­bool  
10−24 yoctogram yg
10−21 zeptogram zg
10−18 attogram ag
10−15 femtogram fg
10−12 picogram pg
10−9 nanogram ng
10−6 microgram µg
10−3 milligram mg
10−2 centigram cg
10−1 decigram dg
1 gram g
101 decagram dag
102 hectogram hg fac­tor naam sym­bool
103 kilogram kg
106 megagram Mg 1 ton ton
109 gigagram Gg 103 kiloton kton
1012 teragram Tg 106 megaton Mton
1015 petagram Pg 109 gigaton Gton
1018 exagram Eg 1012 teraton Tton
1021 zettagram Zg 1015 petaton Pton
1024 yottagram Yg

De petaton is een eenheid voor de energie die vrijkomt bij zeer energetische gebeurtenissen, zoals het inslaan van zeer grote meteorieten op aarde of de botsing van kleine objecten in het heelal. Dat is 20 miljoen keer zo veel als de energie die bij de zwaarste waterstofbom vrijkwam. Een petaton is gedefinieerd als de energie die vrijkomt bij het ontploffen van 1 000 000 000 000 000 ton (1 000 000 000 000 000 000 kg) TNT, oftewel ca. 4,2 × 1024 joule = 4,2 YJ.

Een petaton komt overeen met:

Een ontploffing met een energieverplaatsing van 100.000 petaton zou, volgens berekeningen van onderzoekers van de Universiteit van Wisconsin,[bron?] net voldoende moeten zijn om de aarde uit haar huidige hellingshoek van 23,439 281° te brengen.

Zie ookBewerken