Gigaton

Grotere en kleinere eenheden van gram en ton
fac­tor naam sym­bool  
10−24 yoctogram yg
10−21 zeptogram zg
10−18 attogram ag
10−15 femtogram fg
10−12 picogram pg
10−9 nanogram ng
10−6 microgram µg
10−3 milligram mg
10−2 centigram cg
10−1 decigram dg
1 gram g
101 decagram dag
102 hectogram hg fac­tor naam sym­bool
103 kilogram kg
106 megagram Mg 1 ton ton
109 gigagram Gg 103 kiloton kton
1012 teragram Tg 106 megaton Mton
1015 petagram Pg 109 gigaton Gton
1018 exagram Eg 1012 teraton Tton
1021 zettagram Zg 1015 petaton Pton
1024 yottagram Yg

De gigaton is een eenheid voor de energie die vrijkomt bij een ontploffing van waterstofbommen en andere zeer energetische gebeurtenissen, zoals het inslaan van grote meteorieten op aarde of catastrofale aardbevingen. Een gigaton is gedefinieerd als de energie die vrijkomt bij het ontploffen van 1 000 000 000 ton (1 000 000 000 000 kg) TNT, oftewel ca. 4,2 × 1018 joule = 4,2 EJ.

Een gigaton komt overeen met: