Telwoord in het Esperanto

Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Esperanto, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).

Dit artikel geeft een overzicht van de basisregels voor het vormen van hoofdtelwoorden in het Esperanto.

Esperanto vlag
Esperanto-onderwerpen
Dit artikel is onderdeel van de serie Esperanto
Taal
Akademio de Esperanto · Grammatica · Woordenboek · Esperantologie · Alfabet · Telwoorden · Fundamento · PMEG
Verenigingen
Akademio Internacia de la Sciencoj · UEA · TEJO · BEMI · Esperanto Nederland · NEJ · Vlaamse Esperantobond · FLEJA · OSIEK · Internationale Katholieken
Geschiedenis
L.L. Zamenhof · Tijdslijn · Verklaring van Boulogne · Ata-ita-crisis · Neutraal Moresnet · Manifest van Praag · Bona Espero · Esperantostad
Esperantocultuur
Esperanto-bijeenkomst · Radio · Internacia Televido · Finvenkismo · Homaranismo · Kabei · Pasporta Servo · Politiek · La Espero · Stelo · Symbolen · Esperantist · UK · IJK · Moedertaalsprekers · Zamenhofdag
Esperantoliteratuur
PIV · Auteurs · Esperantostrips · Esperantotijdschrift
Kritiek op het Esperanto
Hervormd Esperanto · Esperantido · Eurokloon
Portaal  Portaalicoon  Esperanto

BasisregelsBewerken

In de benaming van de getallen is de volgorde van de cijfernamen dezelfde als de volgorde van de cijfers van het getal.

De cijfernamen zijn: nulo (0), unu (1), du (2), tri (3), kvar (4), kvin (5), ses (6), sep (7), ok (8), naŭ (9) dek (10).

Tientallen en honderdtallen worden als één woord geschreven: "dudek" (20), "tridek" (30), "ducent" (200), "okcent" (800). Alle andere getallen worden uitgesproken en geschreven als aparte woorden, ook duizendtallen: "dek unu" (11), "dek du" (12), "du mil" (2000).

De nul wordt niet gebruikt in de getalbenaming, maar voor het weergeven van de orde van grootte is het noodzakelijk om op de juiste plaats de hoofdtelwoorden te zetten voor respectievelijk duizend-, honderd- en tiental: mil, cent en dek.

Komma is komo.

VoorbeeldenBewerken

Getal in cijfers Hoofdtelwoord in het Esperanto
(in het Nederlands)
10374 dek mil tricent sepdek kvar
tienduizend driehonderd vierenzeventig
100981 cent mil naŭcent okdek unu
honderdduizend negenhonderd eenentachtig
321654 tricent dudek unu mil sescent kvindek kvar
driehonderd eenentwintig duizend zeshonderd vierenvijftig
4568000 kvar milionoj kvincent sesdek ok mil
vier miljoen vijfhonderd achtenzestig duizend
1884322 unu miliono okcent okdek kvar mil tricent dudek du
een miljoen achthonderd vierentachtig duizend driehonderd tweeëntwintig
170,258 cent sepdek komo du kvin ok
honderd zeventig komma twee vijf acht

Opmerking:

Spreek cent uit als [tsent], du als [doe], kvar en kvin als [kwar] en [kwien]. Zie verder Esperanto-alfabet.