De letter ĉ (c met circonflexe) wordt gebruikt in de plantaal Esperanto en geeft de klank [ʧ]? (in het Nederlands tsj) aan.

Unicode gebruikt U+0108 voor de hoofdletter (Ĉ) en U+0109 voor de kleine letter (ĉ).
HTML gebruikt de code &#0264 voor de hoofdletter (Ĉ) en &#0265 voor de kleine letter (ĉ).