Esperanto-bijeenkomst

Wikimedia-lijst

Een Esperantobijeenkomst is een bijeenkomst waarop (de meeste van) de deelnemers de internationale taal Esperanto spreken.

Esperanto vlag
Esperanto-onderwerpen
Dit artikel is onderdeel van de serie Esperanto
Taal
Akademio de Esperanto · Grammatica · Woordenboek · Esperantologie · Alfabet · Fundamento · PMEG
Verenigingen
Akademio Internacia de la Sciencoj · UEA · TEJO · BEMI · Esperanto Nederland · NEJ · Vlaamse Esperantobond · FLEJA · OSIEK · Internationale Katholieken
Geschiedenis
L.L. Zamenhof · Tijdlijn · Verklaring van Boulogne · Ata-ita-crisis · Neutraal Moresnet · Manifest van Praag · Bona Espero · Esperantostad
Esperantocultuur
Esperanto-bijeenkomst · Radio · Internacia Televido · Finvenkismo · Homaranismo · Kabei · Pasporta Servo · Politiek · La Espero · Stelo · Symbolen · Esperantist · UK · IJK · Moedertaalsprekers · Zamenhofdag
Esperantoliteratuur
PIV · Auteurs · Esperantostrips · Esperantotijdschrift
Kritiek op het Esperanto
Hervormd Esperanto · Esperantido · Eurokloon
Portaal  Portaalicoon  Esperanto

WereldbijeenkomstenBewerken

Wereldbijeenkomsten vinden elk jaar in een ander land plaats. De belangrijkste zijn

  • het Universeel Esperantocongres (Universala Kongreso - UK)
  • het congres van de Vereniging zonder Grenzen (Sennacieca Asocio Tutmonda - SAT-kongreso)
  • het Aziatische Esperantocongres (Azia Kongreso de Esperanto - AKE)
  • het Amerikaanse Esperantocongres (Tut-Amerika Kongreso Esperanta - TAKE)

Wereld-jongerenbijeenkomstenBewerken

Landelijke en regionale jongerenbijeenkomstenBewerken

Hoewel deze bijeenkomsten ieder jaar in hetzelfde land of dezelfde regio plaatsvinden, zijn het wel degelijk internationale bijeenkomsten in die zin dat de deelnemers uit de hele wereld komen.

In Nederland en VlaanderenBewerken

In andere landenBewerken

Bijeenkomsten voor families en jonge kinderenBewerken

Culturele bijeenkomstenBewerken

Externe linksBewerken