Interlingua

kunsttaal van International Auxiliary Language Association

Het Interlingua is een hulptaal bedoeld als tweede taal voor internationale communicatie. Qua aantal sprekers neemt het onder de hulptalen een tweede of derde plaats in na het Esperanto (de andere taal is Ido). Het Interlingua onderscheidt zich daarvan en van andere hulptalen door een sterk naturalistische inslag en zeer makkelijk te begrijpen en intuïtief te leren woordenschat. Een groot deel van deze woorden en woordvormen kent de gemiddelde spreker van het Nederlands namelijk al, omdat veel ervan ook in het Nederlands voorkomen.

Interlingua
Gecreëerd door: International Auxiliary Language Association
Soort taal: Internationale hulptaal
Vooral populair in: Scandinavië en Noord-Amerika
Aantal Sprekers: Moedertaalsprekers: Geen, voor zover bekend.
Als tweede taal: Naar schatting 1500
Bronnen: Romaanse talen en Neo-latijn
ISO-codes
ISO 639-1: ia
ISO 639-2: ina
ISO/DIS 639-3 ina
Andere IALs
Afrihili · Esperanto · Glosa · Ido · Interlingue · Interslavisch · Latino sine flexione · Lingua Franca Nova · Neo · Novial · Ro · Solresol · Volapük
Aanverwante Artikels
Alexander Gode · Interlingua · Kunsttaal · Latino Moderne · Romanica
Categorieën: Taal
Kunsttaal
Internationale hulptaal
Interlingua
Interlingua Wikimedia
Wikipedia · Wiktionary · Wikibooks

Internationale woordenschatBewerken

De gemeenschappelijke taalerfenis van Europa en van de Amerikaanse continenten, dat wil zeggen de woorden die in alle in deze gebieden gesproken talen gezamenlijk voorkomen, zijn voor het overgrote deel van Griekse en Latijnse afkomst. Dit is omdat het Grieks, en later het Latijn (met sterke Griekse invloeden), duizenden jaren lang de internationale talen van wetenschap en religie zijn geweest. Zo hebben vrijwel alle Europese talen, ook het Nederlands, vele duizenden woorden aan deze klassieke talen ontleend. Ook nu nog verspreidt deze taal van intellect, wetenschap en techniek zich als onderdeel van het Engels verder over de wereld.

In 1924 werd de International Auxiliary Language Association (IALA) opgericht met als doel het vinden van het beste systeem voor een neutrale internationale hulptaal. In het begin werden al bestaande ontwerpen zoals het Esperanto met elkaar vergeleken, maar uiteindelijk kwam men tot het inzicht dat een internationale taal niet hoeft te worden uitgevonden, maar in aanleg al aanwezig is, en wel in de vorm van deze in de Europese talen verborgen Grieks-Latijnse woordenschat. Zij hoefde er alleen nog maar aan te worden onttrokken.

Het Interlingua wordt ook wel Interlingua de IALA genoemd om verwarring te voorkomen met het Latino sine Flexione, dat ook wel bekendstaat onder de naam Interlingua de Peano, en het Interlingue, dat oorspronkelijk Occidental heette.

Vaste methodiekBewerken

Zo is in 1951 uiteindelijk door de IALA de Interlingua-English Dictionary (IED) gepubliceerd, een wetenschappelijk onderbouwde woordenschat voor de internationale taal, die het begin vormt van het Interlingua zoals we dat nu kennen. Daarnaast werd een op het Engels en de Romaanse talen gebaseerde, vereenvoudigde grammatica gepubliceerd. Daarmee was het project van IALA voltooid. De taal heeft zich daarna echter voortdurend verder ontwikkeld, en tienduizenden andere internationale woorden zijn sindsdien door Interlingua-sprekers volgens de door IALA ontworpen (en in de IED uiteengezette) methodiek afgeleid.

Het feit dat Interlingua volgens een bepaalde methode is afgeleid van natuurlijke talen, en niet is ontworpen volgens de intuïtie of smaak van één of meer personen, betekent dat Interlingua geen kunsttaal is in de klassieke zin van het woord. Interlingua houdt namelijk juist die natuurlijke elementen vast die internationaal zijn, en geen andere – en komt dus over als een natuurlijke en tegelijk zeer makkelijk te begrijpen en te leren taal. Als voorbeeld volgt hier de vertaling van deze alinea:

Le facto que Interlingua es derivate secundo un methodo fixe, extense e objective, e non es designate secundo le intuition o gusto de un o plus personas, significa que Interlingua non es un lingua artificial in le senso classic del parola. Nam Interlingua retene omne elementos natural que es international, e da ergo le impression de un lingua natural e simultaneemente multo facile a comprender e apprender. Como exemplo, tu vide hic le traduction del paragrapho in supra.

GebruikBewerken

Interlingua is wetenschappelijk gebruikt als een taal voor samenvattingen en rapporten in conferenties en publicaties, vooral op het gebied van de geneeskunde. Interlingua is de enige voertaal in de Interlingua-conferenties die ieder jaar gehouden worden, en er is uitgebreide correspondentie in het Interlingua in verscheidene internetfora. Buiten deze gebieden wordt de taal echter niet veel gebruikt.

Door de Anglo-Romaanse inslag van de vereenvoudigde grammatica kunnen vooral sprekers van een Romaanse taal Interlingua onmiddellijk begrijpen, waardoor voor bijvoorbeeld Noord-Europeanen de mogelijkheid ontstaat middels een snel en makkelijk te leren taal met Romaanstaligen te communiceren die geen of niet goed Engels spreken. Op vakantie in Spanje, Italië, Frankrijk, Wallonië, Portugal of Roemenië is Interlingua onmiddellijk bruikbaar, maar dit geldt natuurlijk ook voor Spaans, Italiaans of Braziliaans/Angolees Portugees.

Externe linksBewerken

  Zoek Interlingua in het WikiWoordenboek op.
  Zie de Interlingua uitgave van Wikipedia.