Hoofdmenu openen

Seksisme

negatief gedrag gebaseerd op andermans geslacht
Ingang van de National Association Opposed To Woman Suffrage

Seksisme is het vellen van een waardeoordeel op grond van iemands sekse. Het is een vorm van discriminatie waarbij mensen verschillend behandeld worden op grond van hun geslacht/sekse. Seksisme kan leiden tot onderdrukking of seksuele intimidatie. Het omgekeerde van seksisme is sekseneutraliteit. Extreme vormen van seksisme zijn vrouwenhaat (misogynie) of mannenhaat (misandrie).

Het woord seksisme heeft niets te maken met seks of erotiek.[1]

Seksisme richting vrouwenBewerken

 
Muurpamflet tegen sexisme (2009)

De meest voorkomende vorm van seksisme uit zich in discriminatie van vrouwen.[2] De vrouwenbeweging bestrijdt al sinds haar ontstaan de benadeling en discriminatie van vrouwen. Dit heeft effecten gehad op nationale en internationale wetgeving: er bestaat een Internationaal Verdrag tot Uitbanning van Vrouwendiscriminatie, kortweg het VN-Vrouwenverdrag. Er is veel onderzoek gedaan naar vormen van vrouwendiscriminatie.

Vormen van seksismeBewerken

  Mee bezig
Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt.
Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen.

Seksistisch taalgebruikBewerken

BIj seksistisch taalgebruik wordt de man impliciet als norm genomen, terwijl tegelijkertijd personen die niet een man zijn, worden gedegradeerd. Als reactie op seksistisch taalgebruik bestaat er behoefte aan genderneutraal taalgebruik.

Seksistisch beeldgebruikBewerken

Seksisme op het werkBewerken


Positieve discriminatieBewerken

Het bewust bevoordelen op basis van enkel het geslacht komt ook voor. Dit is als wettelijke uitzondering op het verbod op discriminatie toegestaan als het bedoeld is om een achterstandspositie van het ene geslacht ten opzichte van het andere te verkleinen of op te heffen, en mits het een tijdelijk karakter heeft. Zo kan bij banen waarbij vrouwen ondervertegenwoordigd zijn de voorkeur uitgaan naar een vrouwelijke kandidaat. Ook het feit dat in Nederland tot en met 2017 de militaire dienstplicht alleen voor mannen gold, werd verdedigd met het argument dat de vrijstelling van militaire dienstplicht de arbeidskansen voor vrouwen zou vergroten. Dit argument woog voor de regering lange tijd zwaarder dan de gelijke behandeling.[3]

Het vooral in de horeca regelmatig voorkomende verschijnsel ladies night, waarbij enkel vrouwelijke gasten gratis of met korting entree of consumpties krijgen, is in jurisprudentie als strijdig met de wet op gelijke behandeling aangemerkt als deze voordelen niet voor de mannelijke gasten gelden.[4][5]

GenderBewerken

De studie naar geslachtsrollen en de verandering van stereotypen wordt dikwijls aangeduid met de term genderstudies. Het Engelse begrip gender wordt gebruikt om de maatschappelijke rol en ook de zelfbeleving van een individu te onderscheiden van zijn biologische seksualiteit. Voor discriminatie op grond van gender is de term genderisme bedacht.

RechtBewerken

In 2014 werd in België seksisme strafbaar gemaakt.[6] Sindsdien zijn er echter weinig aangiftes van gekomen.[7]

Zie ookBewerken