Stationair

Een stationair proces (boven) en een niet-stationair proces (onder)

Een proces, systeem of een wiskundige functie is stationair wanneer het onafhankelijk is van de tijd.

Als een motor aanstaat, maar er geen gas gegeven wordt, spreekt men ook van stationair draaien.

Een functie is voor een bepaald argument stationair als een kleine verandering van het argument een in verhouding kleine verandering in de functiewaarde geeft, bijvoorbeeld in de orde van het kwadraat van de verandering van het argument. Zie Stationair punt.

Een stochastisch proces is stationair als een tijdverschuiving niet uitmaakt voor de simultane kansverdeling.[1]