Proces (werking)

Een proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens een min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct.

In het geval van technische en agrarische productieprocessen en natuurbouw behoren de keuze van de gebeurtenissen en ook de ordening van de gebeurtenissen tot de competentie van de mens.

Voorbeelden van processen: