Spoorlijn Wanne-Eickel - Duisburg-Ruhrort

spoorlijn in Duitsland

De spoorlijn Wanne-Eickel - Duisburg-Ruhrort is een Duitse spoorlijn en is als spoorlijn 2206 onder beheer van DB Netze.

DB 2206
Wanne-Eickel - Duisburg-Ruhrort
Spoorlijn Wanne-Eickel - Duisburg-Ruhrort op de kaart
Totale lengte34,2 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd doorCöln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft (CME)
Geopend
Wanne-Eickel - Schalke: 7 november 1871
Schalke - Sterkrade: 15 november 1873
Sterkrade - Ruhrort: 1 juli 1875
Gesloten
Wanne-Eickel - Bickern: 15 mei 1965
Sterkrade - Neumühl: 31 december 1947
Neumühl - Meiderich Nord: 31 mei 1987
Meiderich Nord - Ruhrort: 3 augustus 1964
Huidige status
Wanne-Eickel - Bickern: opgebroken
Bickern - Sterkrade: in gebruik
Sterkrade - Ruhrort: opgebroken
Geëlektrificeerd
Bickern - Nordstern: 1975
Nordstern - Osterfeld Süd: 1970
Osterfeld Süd - Sterkrade: 1967
Aantal sporen
Bickern - Nordstern: 1
Nordstern - Bottrop Süd: 2
Bottrop Süd - Osterfeld Süd: 1
Osterfeld Süd - Grafenbusch: 2
Grafenbusch - Sterkrade: 1
Baanvaksnelheid100 km/h
Beveiliging of treinbeïnvloedingIndusi
Treindienst doorDB
Traject
vSTR-BSicon .svgBSicon .svg DB 2200 van Hamburg Hbf
vSTRBSicon .svgBSicon .svg DB 2650 van Hamm (Westf)
vSTRvSTR-BSicon .svg DB 2201 van aansluiting Baukau
vSTRvSTRBSicon .svg DB 2208 van Herne
dSTRvÜSTvSTRd DB 2202 van Herne-Rottbruch
vÜSTrvSTRvSTR DB 9220 van Wanne Westhafen
dBHF-LdSBHF-MdBHF-RvDST-LdDST-R 0,0 Wanne-Eickel Hbf
evÜSTlv-SHI2g+rvÜST
xmdKRZomdKRZoudSTRqmvKRZomdKRZo Tram  306 
exdSHI2glevSHI2+rvÜSTldSTR
exvSTRr-STRvÜSTvÜST DB 2203 naar Wanne-Unser Fritz opgebroken
exv-STRvSTRvSTR-STRl DB 2231 n Gelsenkirchen Hbf, DB 2209 n Essen-Kray Nord
evSTRveABZgl-STRo DB 2154 naar Bochum-Riemke opgebroken
exdSTRvSTR-STRlhdKRZa DB 2239 n Gelsenkirchen Hbf, DB 2230 n aansl Hessler
exdSTRvSTRl-hdKRZe DB 2650 naar Köln Messe/Deutz
xKRZudSTRqABZgr DB 2204 naar Wanne-Unser Fritz
BSicon .svg
+ exv-SHI3l
BSicon exSHI3+r.svg
exSHI3+r + SHI3+l
BSicon .svg
+ vSHI3r-
2,4 aansl. Bickern, DB 2205 van Wanne-Eickel Hbf
eKRZu lijn Hafen Grimberg - Bochum Präsident Gbf opg.
dENDEaqABZg+rd aansluiting RWE vh. Zeche Konsolidation III
dKBSTaqABZg+rd aansluiting Bepro
mKRZt Tram  301 
eABZg+r DB 2235 van Gelsen- kirchen-Bismarck opg.
mKRZu Tram  302 
dvSHI2gl-
dvDST 6,4 Gelsenkirchen-Schalke
dvÜSTr
dvSKRZ-Au 42
devKRZu DB 2172, Gelsenkirchen Zoo - Essen Hbf opgebroken
dvABZg+r-STR 7,1 aansl. Nordstern
DB 2153 van Bochum Süd
dvSTR-ENDEe
hKRZWae Rijn-Hernekanaal
WBRÜCKE1 Emscher
dvSTR-exSTR+ro lijn van Gelsenkirchen-Horst Nord opg.
v-STRexdBST Zeche Nordstern
deSHI2g+lexdSTRl+4h lijn naar Essen-Altenessen Rheinisch opg.
eHST 9,7 Gelsenkirchen-Horst Süd
mKRZo Stadtbahn  11 
BSicon exSTR+l.svg
exSTR+l + exlBST~L
BSicon eABZg+r.svg
eABZg+r + exlBST~R
BSicon .svg
+
Zeche Mathias Stinnes I, II, V
exKRZeABZg+rBSicon .svg DB 17 van Gelsenkirchen-Horst Nord opgebroken
exSTRBSTBSicon .svg 12,2 Essen-Karnap
exABZg+rSHI2glBS2c3 van Zeche Welhelm I, II (zie DB 2246)
exSTRlexcSTRqedKRZuxdABZqldENDEeqc aansluiting RWE
BSicon .svgdKBSTavSTR-BSicon .svg Kokerei Prosper
BSicon .svgvKRZudSTRqABZq+lr lijn Recklinghausen Ost - Essen-Altenessen
BSicon .svgvSTRdBST Hafen Bottrop
KBSTxaqdABZqlrdKRZudABZq+rSTRr Zeche Prosper II naar Zeche Prosper III, (zie DB 2246)
dvÜSTl
dvDST 15,7 Bottrop Süd
dENDEaqvABZg+r-STR Huber Packaging Group
dvÜST
dvSTR-STRl DB 2243 naar aansl. Essen-Dellwig
KRZu DB 2242, Bottrop Hbf - aansl. Gerschede
vSTR+r-STRd DB 2246 van aansl. Hugo
vSTR-ABZg+ld DB 2253 van Essen-Katernberg Nord
vKRZud DB 2248, Bottrop Hbf - aansl. Essen-Dellwig Ost
dSTR+rvSTRBSicon .svg DB 2250 van Hamm (Westf)
dHSTvÜSTBSicon .svg Bottrop-Vonderort
vBHF-STRdDSTBSicon .svg 20,3 Oberhausen-Osterfeld Süd
dSHI2lxrvSHI2g+rBSicon .svg DB 18 naar Sterkrade opgebroken
dSHI2ldSHI2gl+rdSHI2+r
devKRZu DB 2261, Oberhausen-Osterfeld Nord - aansl Osterfeld, opg.
devKRZu DB 2262, Bottrop Nord - Oberhausen Hbf
dvSTR-STRl DB 2320 naar Duisburg-Wedau
mKRZu Tram  112 
ÜST 22,1 aansl. Grafenbusch
BSicon KRW+l.svg
KRW+l +
BSicon xABZgl.svg
xABZgl + KRWr
BSicon .svg
+
DB 2272 naar Oberhausen Hbf Obn
ABZg+lxKRZoBSicon .svg DB 2270 naar Oberhausen Hbf
BSicon eABZg+l.svg
eABZg+l +
BSicon exSTR+r.svg
exSTR+r + exBS2l
BSicon exBS2c3.svg
exBS2c3 +
vSTR-exSTR+roexvSTRd van Gutehoffnungshütte (zie DB 2270)
dSHI2gl+xrxdSHI2g+rexvSTRd DB 18 van Osterfeld opgebroken
dBHFdSTRexvSTRd 23,9 Oberhausen-Sterkrade
dABZqrdABZgrexvSTRd DB 2270 naar Emmerich (grens)
dSTRrexvSTR DB 71 naar Walsum
dexvWBRÜCKE1 Emscher
dxvKRZu DB 2271, Wesel - Oberhausen Hbf
dexvBHF-STR 26,4 Oberhausen-Buschhausen
dexvÜSTx 26,5 aansluiting Hindenburg
dexvSKRZ-Au 3E34E35
BSicon .svgexvKRZuexdSTR+r DB 2306 van Duisburg-Hamborn opgebroken
exKBSTaqexdABZgrexvSHI2g+l- Zeche Neumühl I, II
dexvBHF 28,7 Duisburg-Neumühl
dexvSHI2g+l- DB 2260 van aansl. Grafenbusch
exABZgr lijn naar Hamborn Rbf opgebroken
xmKRZ Tram  903 
exSKRZ-Au 42
exv-SHI2grd
vENDExa-exSTRd
v-SHI2grexdSTRBSicon .svg
dABZqrdKRZuxdKRZuBSicon .svg lijn Hamborn Rbf - Oberhausen West
dENDEaqvSTRr-exSTRBSicon .svg
exDST 30,4 Duisburg-Meiderich Nord
exABZgr DB 2305 naar aansluiting Buschmannshof opg.
xKRZu DB 2331, aansl. Meerbeck - aansl Walzwerk
exSKRZ-Au 59
dvexSTR-STR+l DB 2274 van Oberhausen Hbf
BSicon .svgevÜSTxexdSTR+l DB 2300 van Essen Hbf
dBSicon .svgevSTRexvSTR-STR+l DB 2301 van Duisburg-Meiderich Süd buiten gebruik
dBSicon .svgexdDST-LedDST-MexvDST-R 32,7 Duisburg-Ruhrort Hafen tot 1950
dBSicon .svgevSTRexvSTR-STRl DB 2301 naar Duisburg-Ruhrort Hafen buiten gebruik
BSicon .svgevÜSTxexdABZgl DB 3 naar Ruhrort alter Hafen opgebroken
BSicon .svgexdSTRxvÜSTx
BSicon .svgexdBHF-LdKBHFxe-RexdSTR 34,2 Duisburg-Ruhrort
BSicon .svgxmdKRZxmvKRZ Tram  901 
BSicon .svgexvSHI2g+l-exdENDEe aansluiting spoorwegbassin
exTRAJEKT Rijn
dexvSHI2gl-
dexvBHF Homberg (Niederrh)
dexvSTR DB 24 naar Moers opgebroken
BSicon .svgexSTR DB 2332 naar Trompet opgebroken

GeschiedenisBewerken

Het traject werd door de Cöln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft in fases geopend:

  • Wanne-Eickel - Schalke: 7 november 1871
  • Schalke - Sterkrade: 15 november 1873
  • Sterkrade - Ruhrort: 1 juli 1875

TreindienstenBewerken

De NordWestBahn verzorgt het personenvervoer tussen Osterfeld Süd en Grafenbusch met RB treinen.

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
RB 44 Regionalbahn (NordWestBahn) Oberhausen HbfOberhausen-Osterfeld SüdBottrop HbfGladbeck WestDorsten Der Dorstener

AansluitingenBewerken

In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:

Wanne-Eickel Hbf
DB 2154, spoorlijn tussen Bochum-Riemke en Wanne-Eickel
DB 2200, spoorlijn tussen Wanne-Eickel en Hamburg
DB 2201, spoorlijn tussen Wanne-Eickel en aansluiting Baukau
DB 2202, spoorlijn tussen Herne-Rottbruch en Wanne-Eickel
DB 2203, spoorlijn tussen Wanne-Eickel en Wanne-Unser Fritz
DB 2204, spoorlijn tussen Wanne-Eickel en Wanne-Unser Fritz
DB 2205, spoorlijn tussen Wanne-Eickel en aansluiting Bickern
DB 2208, spoorlijn tussen Wanne-Eickel en Herne
DB 2209, spoorlijn tussen Essen-Kray Nord en Wanne-Eickel
DB 2230, spoorlijn tussen aansluiting Hessler en Wanne-Eickel
DB 2231, spoorlijn tussen Gelsenkirchen en Wanne-Eickel
DB 2232, spoorlijn tussen Gelsenkirchen-Wattenscheid en Wanne-Eickel
DB 2650, spoorlijn tussen Keulen en Hamm
DB 9220, spoorlijn tussen Wanne Übergabebahnhof en Wanne Westhafen
DB 9223, spoorlijn tussen Wanne Übergabebahnhof en Wanne Herzogstraße
aansluiting Bickern
DB 2205, spoorlijn tussen Wanne-Eickel en aansluiting Bickern
Gelsenkirchen-Schalke
DB 2235, spoorlijn tussen Gelsenkirchen-Bismarck en Gelsenkirchen-Schalke
aansluiting Nordstern
DB 2153, spoorlijn tussen Bochum en aansluiting Nordstern
Essen-Karnap
DB 17, spoorlijn tussen Essen-Karnap en Gelsenkirchen-Horst Nord
Bottrop Süd
DB 2243, spoorlijn tussen Essen-Dellwig en Bottrop Süd
Oberhausen-Osterfeld Süd
DB 18, spoorlijn tussen Osterfeld en Sterkrade
DB 2246, spoorlijn tussen Hugo en Oberhausen-Osterfeld Süd
DB 2250, spoorlijn tussen Oberhausen-Osterfeld Süd en Hamm
DB 2253, spoorlijn tussen Essen-Katernberg Nord en Oberhausen-Osterfeld
DB 2320, spoorlijn tussen Duisburg-Wedau en Oberhausen-Osterfeld Süd
aansluiting Grafenbusch
DB 2260, spoorlijn tussen aansluiting Grafenbusch en Duisburg-Neumühl
DB 2272, spoorlijn tussen Oberhausen Hbf Obn en aansluiting Grafenbusch
Oberhausen-Sterkrade
DB 18, spoorlijn tussen Osterfeld en Sterkrade
DB 71, spoorlijn tussen Sterkrade en Walsum
DB 2270, spoorlijn tussen Oberhausen en Emmerich
Duisburg-Neumühl
DB 2260, spoorlijn tussen aansluiting Grafenbusch en Duisburg-Neumühl
DB 2306, spoorlijn tussen Duisburg-Neumühl en Duisburg-Hamborn
lijn tussen Duisburg-Neumühl en Hamborn Rangierbahnhof
Duisburg-Meiderich Nord
DB 2305, spoorlijn tussen de aansluiting Buschmannshof en Duisburg-Meiderich Nord
Duisburg-Ruhrort Hafen
DB 3, spoorlijn tussen Ruhrort alter Hafen en Ruhrort neuer Hafen
DB 2274, spoorlijn tussen Oberhausen en Duisburg-Ruhrort
DB 2300, spoorlijn tussen Duisburg-Ruhrort en Essen
DB 2301, spoorlijn tussen Duisburg-Ruhrort Hafen en Duisburg-Meiderich Süd
Duisburg-Ruhrort
DB 24, spoorlijn tussen Homberg en Moers via een spoorwegveer over de Rijn
DB 2274, spoorlijn tussen Oberhausen en Duisburg-Ruhrort
DB 2300, spoorlijn tussen Duisburg-Ruhrort en Essen
DB 2332, spoorlijn tussen Trompet en Duisburg-Homberg via een spoorwegveer over de Rijn

Elektrische tractieBewerken

Het traject werd tussen de aansluiting Bickern en Sterkrade tussen 1967 en 1975 geëlektrificeerd met een wisselspanning van 15.000 volt 16 2/3 Hz.

LiteratuurBewerken