Hoofdmenu openen

Spoorlijn Duisburg-Wedau - Oberhausen-Osterfeld Süd

spoorlijn in Duitsland

De spoorlijn Duisburg-Wedau - Oberhausen-Osterfeld Süd is een spoorlijn in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het traject is als lijn DB 2320 onder beheer van DB Netze.

DB 2320
Duisburg-Wedau - Oberhausen-Osterfeld Süd
Spoorlijn Duisburg-Wedau - Oberhausen-Osterfeld Süd op de kaart
Totale lengte16,0 km
Spoorwijdtenormaalspoor 1435 mm
Aangelegd doorRheinische Eisenbahn-Gesellschaft
Geopend1 juli 1879
Huidige status
Wedau - Hochfeld Süd: in gebruik
Hochfeld Süd - Duisburg Hbf: opgebroken
Duisburg Hbf - Osterfeld Süd: in gebruik
Geëlektrificeerd
Wedau - Hochfeld Süd: 1962
Hochfeld Süd - aansl. Sigle: 1970
aansl. Sigle - Osterfeld Süd: 1962
Aantal sporen
Wedau - Hochfeld Süd: 2
Duisburg Hbf - aansl. Sigle: 1
aansl. Sigle - Osterfeld Süd: 2
Baanvaksnelheid80 km/h
Beveiliging of treinbeïnvloedingIndusi
Treindienst doorDeutsche Bahn
Traject
vSTR- DB 2324 van Niederlahnstein
vSTR-KBSTa bovenbouwwerkplaats
dKHSTavÜSTld Duisburg-Entenfang
dSHI2ldSHI2gl+rvSHI2+r DB 2329 van Duisburg-Entenfang
v-SHI2grvSTR-ENDExe DB 2326 naar Duisburg Hbf
vBHF-STRxvÜSTx Duisburg-Bissingheim
vSTRveDST-exDST Duisburg-Wedau Rbf
vBHF-eBHFxvSTR 0,4 Duisburg-Wedau
dvÜSTdSTRexvSHI2gl- tracé tot 1920
v-STRevÜSTlexvSTR
dveHST-exSTRxvÜSTlxrexdSTR Duisburg Barbarasee gepland
dedKRZoexdABZqrveABZgr-STRexdSTR DB 2324 naar Mülheim (Ruhr)-Speldorf b. gebruik
dvSHI2l-vSTRexdSTR
BSicon .svgdKRZovSTRo-ABZgrexdSTR DB 2321 naar Oberhausen Obn
dv-STRvSHI2g+l-exdSTR DB 2322 van Duisburg-Wedau tot 1994
BSicon .svgv-SHI2g+rexv-STR DB 2326 van Duisburg-Bissingheim
dSPLa+rdSTRexv-STR DB 2505 van aansluiting Prinz von Preußen Nord
dABZq+rdABZg+rvÜSTexv-STR DB 2323 van aansluiting Sigle
BSicon .svg
+ v-SHI2g+r
BSicon exv-SHI4+l.svg
exv-SHI4+l + vDST-STR
BSicon .svg
+ exv-SHI4r
2,6 Duisburg-Hochfeld Süd Vhf
dSTRvSTRlo-STRd DB 2315 naar Duisburg-Wanheim
STRlKRZud DB 2505 naar Krefeld-Oppum
cSHI2c2STR3h+lKRZucd DB 2650 van Köln Messe/Deutz
DB 2670 van Köln Hbf
dSTRcSHI2c2dSTR3h+lKRZucd DB 2312 van Duisburg-Hochfeld Süd
vSTRvSTR+lo-STRBSicon .svg DB 2650 naar Köln Messe/Deutz
DB 2670 naar Köln Hbf
vSTRvSTR-ABZg+lBSicon .svg DB 2310 van Duisburg-Großenbaum
vSTRvSTRexv-STR+l DB 2650 van Köln Messe/Deutz tot 1862
vSTRvSTRexdSTR+lexdKRZ DB 2328 van Duisburg-Hochfeld Süd opg.
vSTRvSTRexvÜSTxl
vSTRvSTRexvDST
vSTRvSTRexdSHI2g+lexdSHI2glr DB 2313 naar Duisburg-Hochfeld Süd opg.
vSTRvSTR-SHI2lxdSHI2g+rexdSHI2g+l DB 1 van Duisburg Innenhafen Süd opgebroken
BSicon vSTR.svg
vSTR + v-STR2
BSicon vSTR2-.svg
vSTR2- + STRc3
BSicon xvÜSTl.svg
xvÜSTl + STRc3
BSicon vSTR.svg
vSTR + STRc1
BSicon v-STR+4.svg
v-STR+4 + STRc1
BSicon vSTR.svg
vSTR + vSTR+4-
vÜSTdKBSTavÜSTdSTR
dSTRdSHI2g+ldSHI2glrdSHI2g+rvSTR
dBHF-LdSBHF-MdBHF-MdSBHF-MdBHF-MedBHF-R 4,8 Duisburg Hbf
mvKRZtmvKRZtmvKRZt Stadtbahn  79 
Tram  901   903 
xdSHI2gldSHI2g+lrdSHI2glrdSHI2g+lrdSHI2redABZgl DB 2184 naar Mülheim-Styrum tot 1886
exdSTRmvKRZtmdKRZtudtSTRqmdKRZt Stadtbahn  79 
Tram  903 
exdSHI2gledKRZ2uedKRZc3udSTRv-STR tracé tot 1907
exdSTRedKRZc1uedKRZ4uedKRZ2uexdSTRc3dSTR
edABZqrvSTRr-STRedKRZc1uexdSTR+4dSTR DB 2184 naar Mülheim-Styrum
DB 2650 naar Hamm
BSicon .svgvSTRr-STRevSTR DB 2290 naar Mülheim-Styrum
BSicon .svgddSTRrevSTR DB 2184 van Mülheim-Styrum
DB 2650 van Hamm
BSicon .svgBSicon .svgvexSTRo-ABZgr 6,2 aansl. Duissern, DB 2319 naar aansl. Kaiserberg
BSicon .svgBSicon .svgexdKRZoedKRZ DB 2184 tot 1886
DB 2318 tot 1948
BSicon .svgBSicon .svgxvSHI2g+l- tracé tot 1907
BSicon .svgdSKRZ-Ao 40E34
BSicon .svgdABZg+r 7,4 aansl. Sigle, DB 2323 van Hochfeld Süd
BSicon .svgvSTR+r-STR DB 2321 van Duisburg-Wedau
BSicon .svgvSTR-ABZg+l DB 2316 van Duisburg Hafen
BSicon .svgvWBRÜCKE1 Ruhr
BSicon .svgveABZg+r-STR DB 2318 van aansl. Kaiserberg opgebroken
BSicon .svgvSTR-ABZgl DB 2307 naar Duisburg-Ruhrort Hafen
BSicon .svgvÜST 8,3 aansluiting Ruhrtal
BSicon .svg
+ vSHI4+l-
BSicon vSHI4r-.svg
vSHI4r- + vSTR
vSTR-STR+lvKRZo DB 2327 van Duisburg-Ruhrort Hafen
dvSTRvSTRdSTR+l DB 2302 van Duisburg-Ruhrort Hafen
dvSTRo-eABZgrvSTRdSTR DB 2303 naar Alstaden opgebroken
dedKRZoedKRZoevKRZoedABZgr DB 2303 naar Alstaden opgebroken
dedKRZoedKRZoevKRZoedKRZo DB 2300, Essen Hbf - Duisburg-Ruhrort opg.
v-STRv-SHI2g+rvSTR
ddKRZodSTRqhdKRZahdKRZahdKRZa DB 2274, Oberhausen Hbf - Duisburg-Ruhrort
dvSTR-STR+lhdKRZehdKRZehdKRZe DB 2331 van aansluiting Meerbeck
v-STRvSTRvSTR-ABZg+l DB 2304 van Duisburg-Meiderich Ost
v-STRvSTRvÜST
ddSKRZ-AovSKRZ-AovSKRZ-Ao 3E34E35
v-STRvSTRvSTR-ABZg+l lijn van Hamborn Rbf
v-STRvÜSTvDST 11,9 Oberhausen West
dvÜSTrdSTRxvÜSTr 11,8 aansluiting Mathilde
dSTR+ldKRZdBRÜCKE1dABZgrdSHI2gldSHI2xl+r DB 2281 naar Oberhausen Hbf Obo opg.
vABZgr-STRdABZglvKRZudABZg+r West Oro, DB 2283 naar Oberhausen Hbf
vSHI2ldKRZodABZqlvKRZo DB 2321 naar Oberhausen Obn
v-STRdSHI2ldSHI2+lrvSHI2r
dKRZodSTRqvKRZo DB 2271, Oberhausen Hbf - Wesel
dKRZodSTRqvKRZo DB 2270, Oberhausen Hbf - Emmerik
dSTRrvSHI2+ldSHI2r DB 2278 naar Oberhausen Obo
vKRZo DB 2282, Oberhausen Obo - Oberhausen Obn
dÜSTdÜST 14,2 aansluiting Walzwerk
vÜSTBr
v-SHI2rvSTR-
xdABZgrv-STRd aansl. Osterfeld, DB 2280 naar Essen West
xmdKRZoudSTR+rvSTR- Tram  112 
exdWBRÜCKEaudWBRÜCKEadWBRÜCKEad Rijn-Hernekanaal
exdWBRÜCKEeudWBRÜCKEedWBRÜCKEed Emscher
exdSKRZ-AoudSKRZ-AodSKRZ-Aod 42
exdSTRudSTRlmdKRZud Tram  112 
exvSHI2l-vSTR-STR+l DB 2206 van Duisburg-Ruhrort
dexdABZg+rvSTR DB 2262 van Oberhausen Hbf tot 1945
exv-STRlevKRZu DB 2262 naar Bottrop Nord buiten gebruik
BSicon .svgevKRZu DB 2261, aansl Osterfeld - Oberhausen-Osterfeld Nord opg.
BSicon .svgvÜSTr
BSicon .svgv-SHI2gredABZg+ld DB 18 van Sterkrade opgebroken
BSicon .svgvDST-STRvBHF- 16,4 Oberhausen-Osterfeld Süd
BSicon .svgvÜSTvHST- Bottrop-Vonderort
BSicon .svgvKRZudKRZudSTR+r DB 2248 van aansl. Essen-Dellwig Ost
BSicon .svgvABZgr-STRvSTR DB 2253 naar Essen-Katernberg Nord
BSicon .svgvSTRr-STRvÜST DB 2206 van Wanne-Eickel Hbf
BSicon .svgv-STRvSBHF Bottrop Hbf
BSicon .svgv-STRvSHI2g+l- DB 2246 naar aansluiting Hugo
BSicon .svgv-STR DB 2250 naar Hamm (Westf)

GeschiedenisBewerken

Het traject werd door de Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft geopend op 1 juli 1879. Sinds 2000 is de lijn tussen Hochfeld Süd en Duisburg Hbf opgebroken. Treinen maken daar gebruik van de parallelle lijn DB 2326.

TreindienstenBewerken

De lijn is alleen in gebruik voor het vervoer van goederen. Over de parallelle lijn Duisburg-Bissingheim - Duisburg Hauptbahnhof rijdt de volgende treindienst:

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
RB 37 Regionalbahn (DB Regio NRW) Duisburg HbfDuisburg-WedauDuisburg-BissingheimDuisburg-Entenfang Der Wedauer

AansluitingenBewerken

In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:

Duisburg-Wedau
DB 2321, spoorlijn tussen Duisburg-Wedau en Oberhausen West
DB 2322, spoorlijn tussen Duisburg-Wedau en Duisburg-Hochfeld Süd
DB 2324, spoorlijn tussen Mülheim-Speldorf en Niederlahnstein
DB 2326, spoorlijn tussen Duisburg-Bissingheim en Duisburg Hauptbahnhof
DB 2329, spoorlijn tussen Duisburg-Wedau en Duisburg-Entenfang
Duisburg Hochfeld Süd Vorbahnhof
DB 2315, spoorlijn tussen Duisburg Hochfeld Süd en Duisburg-Wanheim
DB 2323, spoorlijn tussen Duisburg-Hochfeld Süd en aansluiting Sigle
DB 2326, spoorlijn tussen Duisburg-Bissingheim en Duisburg Hbf
DB 2505, spoorlijn tussen Krefeld en Bochum
Duisburg Hauptbahnhof
DB 1, spoorlijn tussen Duisburg Hauptbahnhof en Duisburg Innenhafen Süd
DB 2184, spoorlijn tussen Mülheim-Styrum en Duisburg
DB 2290, spoorlijn tussen Mülheim-Styrum en Duisburg
DB 2310, spoorlijn tussen Duisburg-Großenbaum en Duisburg Hauptbahnhof
DB 2311, spoorlijn tussen Duisburg-Hochfeld Süd en Duisburg Hauptbahnhof
DB 2312, spoorlijn tussen Duisburg-Hochfeld Süd en Duisburg Hauptbahnhof
DB 2326, spoorlijn tussen Duisburg-Bissingheim en Duisburg Hauptbahnhof
DB 2650, spoorlijn tussen Keulen en Hamm
DB 2670, spoorlijn tussen Keulen en Duisburg
aansluiting Duissern
DB 2319, spoorlijn tussen aansluiting Duissern en aansluiting Kaiserberg
aansluiting Sigle
DB 2316, spoorlijn tussen aansluiting Sigle en Duisburg Hafen
DB 2321, spoorlijn tussen Duisburg-Wedau en Oberhausen West
DB 2323, spoorlijn tussen Duisburg-Hochfeld Süd en aansluiting Sigle
aansluiting Ruhrtal
DB 2307, spoorlijn tussen aansluiting Ruhrtal en Duisburg-Ruhrort Hafen
DB 2318, spoorlijn tussen aansluiting Kaiserberg en aansluiting Ruhrtal
Oberhausen West
DB 2281, spoorlijn tussen Oberhausen West en Oberhausen Hbf Obo
DB 2283, spoorlijn tussen Oberhausen Hbf en Oberhausen West
DB 2302, spoorlijn tussen Duisburg-Ruhrort Hafen en Oberhausen West
DB 2304, spoorlijn tussen Duisburg-Meiderich Ost en Oberhausen West
DB 2327, spoorlijn tussen Duisburg-Ruhrort Hafen en Oberhausen Walzwerk
DB 2331, spoorlijn tussen Moers Meerbeck en Oberhausen Walzwerk
aansluiting Walzwerk
DB 2280, spoorlijn tussen Oberhausen Walzwerk en Essen West
DB 2331, spoorlijn tussen Moers Meerbeck en Oberhausen Walzwerk
Oberhausen-Osterfeld Süd
DB 18, spoorlijn tussen Osterfeld en Sterkrade
DB 2206, spoorlijn tussen Wanne-Eickel en Duisburg-Ruhrort
DB 2246, spoorlijn tussen aansluiting Hugo en Oberhausen-Osterfeld Süd
DB 2250, spoorlijn tussen Oberhausen-Osterfeld Süd en Hamm
DB 2253, spoorlijn tussen Essen-Katernberg Nord en Oberhausen-Osterfeld Süd

Elektrische tractieBewerken

Het traject werd tussen 1966 en 1972 geëlektrificeerd met een wisselspanning van 15.000 volt 16 2/3 Hz.

LiteratuurBewerken