Sjabloon:Uitgelicht 14 februari

Brussel is tegenwoordig officieel tweetalig

Verfransing van Brussel

Tijdens de verfransing van Brussel groeide het Frans in deze aanvankelijk Nederlandstalige stad uit tot meerderheidstaal. De assimilatie van de Nederlandssprekende inwoners vanaf de late 19e eeuw was hiervoor doorslaggevend. In deze periode van toenemende onderwijskansen en sociale mobiliteit kon het Nederlands niet wedijveren met het Frans, de enige taal van de overheid en het openbare leven. Vlaamse kinderen werden vaak enkel in het Frans opgevoed, waardoor het aantal eentalige Franstaligen sterk begon te stijgen na 1910. De economische ontwikkeling van Vlaanderen na de jaren 1960 remde de verfransing af, maar verhinderde niet dat ook na de vastlegging van de taalgrens in een aantal gemeenten in de Vlaamse Rand Franstalige meerderheden ontstonden. Dit fenomeen – gekend als de « olievlek » – vormt een belangrijk twistpunt in de Belgische politiek. (Lees verder)

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.