Een sagittaal vlak is een anatomisch vlak dat van voor naar achter door het lichaam loopt en dit verdeelt in een linker- en rechterdeel. Een van deze vlakken is het mediane vlak dat door het midden van het lichaam loopt, dus in de linker- en rechterhelft verdeelt.

anatomische vlakken
 midsagittaal of mediaan vlak
 sagittaal vlak
 frontaal of coronaal vlak

Sagittaal is genoemd naar de pijlnaad, die van voor naar achter over de schedel loopt.

sagittale doorsnede van de neus- en keelholte