Mediaal

Mediaal (Latijn: medius, midden) is de plaatsaanduiding van een lichaamsonderdeel aan de binnenzijde, naar de mediaanlijn toe, als het lichaam zich in anatomische houding bevindt.