Mediaan vlak

anatomie

Het mediane vlak of midsagittale vlak is het sagittale vlak dat precies in het midden van het lichaam van voor naar achter loopt en dit daarmee verdeelt in een linker- en rechterhelft.

Rood: mediaan vlak
Geel: sagittaal vlak
Blauw: coronaal vlak
Groen: transversaal vlak

Zie ookBewerken