Ipsilateraal

Ipsilateraal is de plaatsaanduiding van een lichaamsonderdeel dat in vergelijking met een gelijkaardig lichaamsonderdeel aan dezelfde kant ligt ten opzichte van een gezamenlijk referentiepunt zoals de lichaamsmediaan. Het voorvoegsel ipsi is afgeleid van het woord ipse, Latijn voor dezelfde.

Zo ligt de rechterduim ipsilateraal van de rechtermiddelvinger.

Het tegenovergestelde is contralateraal.