Contralateraal

Contralateraal is de plaatsaanduiding van een lichaamsonderdeel dat in vergelijking met een gelijkaardig lichaamsonderdeel aan de andere kant ligt ten opzichte van een gezamenlijk referentiepunt zoals de lichaamsmediaan.

Zo ligt de rechterarm contralateraal van de linkerarm.

Het tegenovergestelde is ipsilateraal.