Caudaal (Latijn: cauda, staart) is de plaatsaanduiding van een lichaamsonderdeel aan de kant van de staart. Het tegenovergestelde van caudaal is bij mensen craniaal en bij dieren rostraal.