Roos (heraldiek)

heraldisch symbool

De roos is in de heraldiek een figuur die op veel wapens wordt afgebeeld. Het is naast de lelie een van de vaakst afgebeelde bloemen in de heraldiek.

Heraldische weergave van een roos

De symboliek kan voor de roos ofwel de liefde zijn, ofwel geheimhouding (zie ook "sub rosa").

Voorstelling bewerken

De heraldische roos wordt vrijwel altijd afgebeeld als bovenaanzicht op de volledig geopende vijfbladige bloem. Wanneer de plaatsing niet anders is aangeduid wordt de roos met een van de vijf kelkbladen naar beneden gericht en een kroonblad naar boven. De kelkbladen zijn klein, puntig en groen van kleur, terwijl de kroonbladen rood zijn, tenzij anders in de beschrijving vermeld. Het hart van de roos is vaak van goud. Wanneer een steel wordt afgebeeld, moet deze in de beschrijving vermeld zijn.

Variaties bewerken

Het aantal bloembladeren kan in de heraldische voorstelling van een roos ook vier of zes zijn, en soms zelfs acht. Wanneer het aantal ongelijk is aan het botanisch correcte aantal van vijf, moet dit in de beschrijving vermeld worden. Dit is ook het geval wanneer in het hart van de roos meerdere ringen van bloembladeren worden afgebeeld. Men noemt dit "n-voudig gevuld", waarbij n het aantal ringen bloembladeren voorstelt.

  • In de Tudorroos zijn een rode en een witte roos gecombineerd, om zo het einde van de Rozenoorlogen te symboliseren.
  • De mispel die bijvoorbeeld in het wapen van Goor voorkomt, lijkt sterk op de roos, maar onderscheidt zich door de vijf puntige bloembladeren.

Voorbeelden van de roos in de heraldiek bewerken