Palen (heraldiek)

heraldiek

Palen is het vermeerderen van een wapenschild met een extra veld waarbij beide velden naast elkaar komen te staan. Het wapen is dan gedeeld. Het belangrijkste veld wordt, van achter het schild bezien, altijd rechts geplaatst, dus voor de toeschouwer links.

Toelichting bewerken

  Bij het palen kan het om een verleende of verworven titel gaan, of om het kruis van een Ridderorde, zoals op de afbeelding waarop Landcommandeur Hendrik van Wassenaer van Alden Biesen zijn eigen sprekend wapen paalt met dat van de Duitse Orde en wel met een sabel kruis op een zilver veld.

Als een wapen niet geschikt is om gepaald te worden, kan gekozen worden voor kwartileren, het aanbrengen van een hartschild of voor een schildhoofd of schildvoet.