Kwartileren

Samenvoegen van Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de tekst van gevierendeeld in dit artikel ingevoegd zou moeten worden, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dat artikel een redirect te worden (bekijk voorstel).
Wapen van Landcommandeur Bentinck

Kwartileren is het vermeerderen van een wapenschild met een extra veld. Het schild wordt in vier kwarten gedeeld (gecarteleerd), vandaar de naam. Het kan om een verleende of verworven titel gaan of om het kruis van een Ridderorde zoals op de afbeelding waarop Landcommandeur van Bentinck zijn eigen wapen "kwartileert" met dat van de Ridderlijke Duitse Orde in de protestantse Balije Utrecht.
Wanneer een wapen niet geschikt is om gekwartileerd te worden, kiest men voor palen, het aanbrengen van een hartschild of desnoods voor een schildhoofd of schildvoet.