Retroflexie of retroversie is een achterwaartse beweging van een ledemaat vanuit de neutrale uitgangshouding, de anatomische houding.

Bewegingen in de anatomie
Frontaal vlak
Sagittaal vlak
Transversaal vlak
Bewegingen van schoudergordel
Overig

Retroflexie kan plaatsvinden in het schoudergewricht en het heupgewricht. Het tegenovergestelde van retroflexie is anteflexie. In plaats van retroflexie en anteflexie wordt ook flexie voor het buigen en extensie voor strekken gezegd, in gewrichten waarin de bewegingsrichting is beperkt tot alleen voor- of achterwaarts, zoals het ellebooggewricht en het kniegewricht, alleen flexie en extensie.