Laterorotatie

Laterorotatie is de beweging van de schoudergordel waarbij het schouderblad vanuit de neutrale uitgangshouding – de anatomische houding – met zijn onderste punt (angulus inferior) naar buiten draait. Het tegenovergestelde van laterorotatie is mediorotatie.

Bewegingen in de anatomie
Frontaal vlak
Sagittaal vlak
Transversaal vlak
Bewegingen van schoudergordel
Overig