Abductie (anatomie)

anatomie
Bewegingen in de anatomie
Frontaal vlak: Abductie · adductie
lateroflexie
Sagittaal vlak: Flexie · extensie
anteflexie · retroflexie
plantairflexie/palmairflexie
dorsaalflexie
Transversaal vlak: Endorotatie · exorotatie
Bewegingen van schoudergordel: Protractie · retractie
Elevatie · depressie
laterorotatie · mediorotatie
Overig: Pronatie · supinatie
eversie · inversie
radiaalabductie · ulnairabductie
circumductie
Abductie, adductie en circumductie

Abductie is een beweging van een ledemaat in het frontale vlak om de sagittale as en van het lichaam af vanuit de neutrale uitgangshouding – de anatomische houding. Het tegenovergestelde van abductie is adductie.

Abductie kan plaatsvinden in het schoudergewricht en het heupgewricht. In het polsgewricht wordt soms gesproken van ulnaire abductie of radiale abductie, naargelang de kant van de onderarm (ulna of radius) waarheen wordt bewogen. Andere termen die voor die bewegingen in de pols gebruikt worden zijn ulnaire deviatie en radiale deviatie.