Pronatie

Pronatie is de beweging in de onderarm en het enkelgewricht waarbij deze respectievelijk naar binnen en naar buiten draaien. Het tegenovergestelde is supinatie.

Bewegingen in de anatomie
Frontaal vlak
Sagittaal vlak
Transversaal vlak
Bewegingen van schoudergordel
Overig

In de onderarm wordt bij pronatie de naar voren gerichte handpalm naar achter gedraaid vanuit de neutrale uitgangshouding – de anatomische houding. Tijdens deze beweging draait de radius en komt daarbij kruislings over de ulna te liggen.

In het onderste spronggewricht van de enkel wordt bij pronatie de buitenrand van de voet opgetrokken.