Resolutie 16 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 16 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties was de eerste resolutie van de VN-Veiligheidsraad in 1947. De resolutie werd aangenomen met tien stemmen tegen nul. Australië onthield zich.

Resolutie 16
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 10 januari 1947
Nr. vergadering 91
Code S/RES/16
Stemming
voor
10
onth.
1
tegen
0
Onderwerp Vrije Zone Triëst
Beslissing Goedkeuring van de oprichting van de Vrije Zone Triëst.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1947
Permanente leden
Vlag van Republiek China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van de Sovjet-Unie van 1936-1955 Sovjet-Unie · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten (1912-1959) Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Australië Australië · Vlag van België België · Vlag van Brazilië (1889-1960) Brazilië · Vlag van Colombia Colombia · Vlag van Polen (1928-1980) Polen · Vlag van Syrië (1932-1958 en 1961-1963) Syrië
De Vrije Zone Triëst.

Achtergrond bewerken

De handelsstad Triëst, in de buurt van de grens tussen Italië en Slovenië gelegen, werd na de Eerste Wereldoorlog door Italië geannexeerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied rond de stad bezet door de geallieerden. Italië had immers aan de zijde van de asmogendheden deelgenomen aan de oorlog. Er ontstonden spanningen met de Sovjet-Unie. Het overgrote deel van het gebied grensde immers aan Joegoslavië, dat door de USSR gesteund werd. Begin 1947 werd besloten om van het gebied de Vrije Zone Triëst te maken, wat werd vastgelegd in de Vrede van Parijs.

Inhoud bewerken

De Veiligheidsraad had de bijlagen van het voorgestelde vredesverdrag met Italië in verband met de creatie en regering van de Vrije Zone Triëst ontvangen en bestudeerd, en keurde hierbij de volgende documenten over de Vrije Zone Triëst goed:

  • het voorlopige regime;
  • het permanente statuut;
  • de vrijhaven en de aanvaarding van de hieraan verbonden verantwoordelijkheden.

Nasleep bewerken

Onenigheid over het gouverneurschap van de zone zorgde ervoor dat het gebied nooit een echt onafhankelijke staat werd, ook al was het verdeeld in twee deelzones. Zone A werd bestuurd door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zone B door Joegoslavië.

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk stelden voor om het gebied terug te geven aan Italië. Met de breuk tussen Joegoslavië en de USSR in 1948 werd die beslissing echter uitgesteld tot 1953. Eind 1954 tekenden de betrokken landen een memorandum van overeenstemming waarin het bestuur van de zone A aan Italië en zone B aan Joegoslavië werd gelaten. Pas in de Verdragen van Osimo van 1975 werd zone A definitief aan Italië toegevoegd en werd zone B Joegoslavisch. In 1977 hield de vrije zone op te bestaan.

Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 16 op de Engelstalige Wikisource.