Resolutie 30 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 30 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 25 augustus 1947 aangenomen met zeven stemmen tegen geen. Vier leden, Colombia, Polen, de Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk, onthielden zich.

Resolutie 30
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 25 augustus 1947
Nr. vergadering 194
Code S/RES/30
Stemming
voor
7
onth.
4
tegen
0
Onderwerp Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog
Beslissing Verwelkoming aanvaarding van resolutie 27 en verdere stappen.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1947
Permanente leden
Vlag van Republiek China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van de Sovjet-Unie van 1936-1955 Sovjet-Unie · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten (1912-1959) Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Australië Australië · Vlag van België België · Vlag van Brazilië (1889-1960) Brazilië · Vlag van Colombia Colombia · Vlag van Polen (1928-1980) Polen · Vlag van Syrië (1932-1958 en 1961-1963) Syrië
Geparkeerde auto's en militairen bij de Marine Cantine en het kantoor van de NILLMIJ Batavia.

Achtergrond bewerken

  Zie Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Ten tijde van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog braken op 21 juli 1947 gewelddadigheden uit, die tot 5 augustus zouden duren.

Op 1 augustus nam de Veiligheidsraad resolutie 27 aan, die de strijdende partijen verzocht de wapens neer te leggen en met onderhandelingen te beginnen.

Inhoud bewerken

  • De Veiligheidsraad riep op 1 augustus Nederland en de Republiek Indonesië op om met de vijandelijkheden te stoppen.
  • Er was bericht ontvangen van Nederland en Indonesië dat het bevel was gegeven om met de vijandelijkheden te stoppen.
  • Het was wenselijk dat ervoor gezorgd werd dat geschillen en wrijvingen ten gevolge van de wapenstilstand vermeden worden en dat een klimaat wordt gecreëerd dat een akkoord tussen de partijen vergemakkelijkt.

De Veiligheidsraad:

  1. bemerkt met voldoening dat de partijen stappen hebben gezet om aan resolutie 27 te voldoen;
  2. beerkt met voldoening de verklaring van de Nederlandse overheid van 11 augustus op, waarin die haar intentie om een soevereine Verenigde Staten van Indonesië te organiseren, zoals bepaald in de Overeenkomst van Linggadjati, bevestigt;
  3. merkt aan dat Nederland de consuls in Batavia (Jakarta) wil vragen om over de situatie in Indonesië te rapporteren;
  4. merkt aan dat de Indonesische regering de Veiligheidsraad om een commissie van waarnemers heeft gevraagd;
  5. vraagt aan zijn leden om hun consuls in Batavia de situatie inzake de toepassing van resolutie 27, het naleven van het staakt-het-vuren en de terugtrekkingen te laten observeren;
  6. vraagt de overheden van Nederland en Indonesië om deze mensen (zie paragraaf °4) alle nodige bijstand te verlenen;
  7. besluit om de zaak indien nodig verder in overweging te nemen.

Verwante resoluties bewerken

Originele werken bij dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 30 op de Engelstalige Wikisource.