Resolutie 26 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 26 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 4 juni 1947 unaniem goedgekeurd.

Resolutie 26
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 4 juni 1947
Nr. vergadering 138
Code S/RES/26
Stemming
voor
11
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Internationaal Gerechtshof
Beslissing Overname regel van de Algemene Vergadering.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1947
Permanente leden
Vlag van Republiek China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van de Sovjet-Unie van 1936-1955 Sovjet-Unie · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten (1912-1959) Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Australië Australië · Vlag van België België · Vlag van Brazilië (1889-1960) Brazilië · Vlag van Colombia Colombia · Vlag van Polen (1928-1980) Polen · Vlag van Syrië (1932-1958 en 1961-1963) Syrië
Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Inhoud bewerken

De Veiligheidsraad had resolutie 88 van de Algemene VN-Vergadering van 19 november 1946 in overweging genomen, die de Algemene Vergadering de volgende regel oplegde:

Regel 99 A: Een algemene vergadering voor de verkiezing van de leden van het Internationaal Gerechtshof gaat door tot voor alle te verkiezen posten een absolute meerderheid is gestemd.

De Veiligheidsraad besloot in te stemmen met bovenstaande regel, en dezelfde regel in te voeren voor de Veiligheidsraad als Regel 61.

Verwante resoluties bewerken

Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 26 op de Engelstalige Wikisource.