Memorandum van overeenstemming

Een memorandum van overeenstemming is een document waarin twee of meer partijen hun gezamenlijke voornemens vastleggen. Het is een meer formele variant van het herenakkoord, maar is evenmin juridisch afdwingbaar. Soms bevat het document de basiselementen van een eropvolgend contract. Een memorandum van overeenstemming wordt meestal gebruikt omdat een juridisch bindende overeenkomst niet nodig is of omdat partijen (nog) geen bindende overeenkomst kunnen of willen aangaan.

Het veelgebruikte Angelsaksische equivalent is memorandum of understanding (MoU).

Voorbeelden

bewerken

Zie ook

bewerken