Resolutie 23 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 23 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties was de 23e resolutie van de Raad op 18 april 1947. Ze werd aanvaard met negen tegen nul stemmen. Twee leden, Polen en de Sovjet-Unie, onthielden zich.

Resolutie 23
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 18 april 1947
Nr. vergadering 131
Code S/RES/23
Stemming
voor
9
onth.
2
tegen
0
Onderwerp Griekse Grensincidenten
Beslissing Een afdeling van de onderzoekscommissie moet ter plaatse blijven.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 1947
Permanente leden
Vlag van Republiek China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van de Sovjet-Unie van 1936-1955 Sovjet-Unie · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten (1912-1959) Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Australië Australië · Vlag van België België · Vlag van Brazilië (1889-1960) Brazilië · Vlag van Colombia Colombia · Vlag van Polen (1928-1980) Polen · Vlag van Syrië (1932-1958 en 1961-1963) Syrië
Topografische kaart van de Balkan.

Achtergrond bewerken

In 1946 was de Griekse Burgeroorlog uitgebroken tussen de regering en communistische rebellen in het noorden van het land. Volgens Griekenland werden die communisten gesteund door de buurlanden, Albanië, Joegoslavië en Bulgarije, die allemaal kort tevoren communistisch waren geworden. De drie landen ontkenden evenwel de beschuldiging. In 1947 werd een commissie ter plaatse gestuurd om de zaak te onderzoeken. Toen die in juni rapporteerde, verwierp de Sovjet-Unie haar aanbevelingen. De Sovjet-Unie wilde de schuld bij Griekenland leggen, terwijl de Verenigde Staten de drie communistische landen wilden veroordelen.

Verschillende ontwerpresoluties van beide landen werden door de ander met het vetorecht tegengehouden; ook een van de VS die de kwestie wilde doorspelen aan de Algemene Vergadering. Een volgende resolutie van de VS − die de kwestie definitief van de agenda schrapte − werd wel aangenomen.[1]

Inhoud bewerken

De Veiligheidsraad besliste dat een afdeling van de onderzoekscommissie, bestaande uit een vertegenwoordiger van elk lid van de commissie, in afwachting van een nieuwe beslissing ter plaatse moest blijven en de haar toegewezen taken moest blijven vervullen.

Werken van of over dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 23 op de Engelstalige Wikisource.