Provinciale Statenverkiezingen 1982

De Provinciale Statenverkiezingen 1982 waren Nederlandse verkiezingen die op 24 maart 1982 werden gehouden voor de leden van Provinciale Staten in de elf provincies.

Provinciale Statenverkiezingen 1982
Datum 24 maart 1982
Land Vlag van Nederland Nederland
Opkomst 68,44%
Opvolging verkiezingen
1978     1987
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

AanloopBewerken

Om stemgerechtigd te zijn diende men de Nederlandse nationaliteit te hebben, op de dag van de stemming ten minste achttien jaar oud te zijn en op de dag van de kandidaatstelling te wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvond. Nederlanders die in het buitenland woonden en niet ingeschreven stonden in een Nederlandse gemeente hadden geen stemrecht bij deze verkiezingen.

Ingezetenen van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders hadden geen stemrecht bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders was nog niet ingedeeld bij een provincie.

UitslagenBewerken

OpkomstBewerken

1978 1982
# stemmen % # stemmen %
Kiesgerechtigden 9.578.005 10.089.250
Niet opgekomen 1.956.766 20,43[1] 3.184.369 31,56[1]
Opkomst 7.621.239 79,57[1] 6.904.881 68,44[1]
Ongeldige stemmen 27.578 0,36[2] 29.882 0,43[2]
Blanco stemmen 15.023 0,20[2] 21.376 0,31[2]
Geldige stemmen 7.578.638 99,44[2] 6.853.623 99,26[2]

Landelijk overzichtBewerken

Zetelverdeling Provinciale Staten
Partij 1978 1982 verschil
Christen-Democratisch Appèl 268 248 -20
Partij van de Arbeid[3] 254 163 -91
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 118 150 +32
Democraten 66   31   54 +23
CPN/PPR/PSP[4]   15   51 +36
SGP/GPV/RPF[4]   17   36 +19
provinciale partijen    2    3 +1
totaal 705 705 0

Uitslagen per provincie naar partijBewerken

Provincie Aantal zetels per partij
CDA PvdA VVD D66 PPR PSP CPN SGP RPF GPV overig totaal
Groningen 13 18 9 4 1 2 4 - 1 3 0 55
Friesland 20 16 8 3 2 1 1 1 3[5] 55
Drenthe 14 17 11 4 2 1 - 1 1 0 51
Overijssel 27 13 10 5 1 2 2 2 1 0 63
Gelderland 27 14 15 6 2 3 2 2 0 0 71
Utrecht 18 12[3] 17 5 - [3] 2 1 2 2 0 59
Noord-Holland 19 19 22 7 2 4 5 1 0 0 79
Zuid-Holland 22 21 21 7 6 4 2 0 83
Zeeland 15 10 10 3 1 1 5 2 - 47
Noord-Brabant 39 13 16 6 1 2 1 1 0 79
Limburg 34 10 11 4 2 1 1 0 - 0 63
totaal 248 163 150 54 51 36 3 705

Een "-" in de tabel betekent dat de betreffende partij bij de verkiezingen van 1982 in de betrokken provincie geen kandidatenlijst heeft ingediend.

Eerste KamerverkiezingenBewerken

  Zie Eerste Kamerverkiezingen 1983 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De nieuw verkozen leden van Provinciale Staten kozen op 31 augustus 1983 bij de Eerste Kamerverkiezingen een nieuwe Eerste Kamer. Het was de eerste gelegenheid na de grondwetsherziening van 1983 waarbij de voltallige Eerste Kamer voor een zittingsperiode van vier jaar door de Provinciale Staten gekozen werd. Daarvoor was de zittingsperiode zes jaar, waarbij elke drie jaar de helft van de Eerste Kamer vervangen werd.

Provinciale Statenverkiezingen zijn daarmee behalve provinciaal ook nationaal van belang.