Postrijtuig

Een postrijtuig is een rijtuig, speciaal ingericht voor het transporteren van poststukken. Vaak werd de post tijdens de rit gesorteerd.

Plan C postrijtuig P7920 in het Nederlands Spoorwegmuseum

In de jaren vijftig van de 20e eeuw werden voor de getrokken treinen van de Nederlandse Spoorwegen de postrijtuigen Plan C, Plan E en Plan L gebouwd. Deze postrijtuigen deden dienst tot 1980-’83. Een rijtuig van Plan C is bewaard gebleven bij het Nederlands Spoorwegmuseum en een rijtuig Plan L is bewaard gebleven bij de Stichting Historisch Dieselmaterieel.

Postwagen NS 242 2 043 Hbbkkss in het Nederlands Spoorwegmuseum.
Interieur van een postrijtuig

Voor het postvervoer met Stroomlijnmaterieel werden in de jaren dertig tot en met de jaren vijftig de rijtuigen type Pec (elektrisch postrijtuig met toilet), gebouwd. Ze konden worden gekoppeld aan het stroomlijnmaterieel dat is gebouwd vanaf de jaren dertig tot en met de jaren veertig en met de treinstellen van het type Mat '54 (Hondekop). De laatste Pec’s werden buiten dienst gesteld in 1979. Eén exemplaar is bewaard gebleven bij het Nederlands Spoorwegmuseum.

Vanaf de jaren vijftig werden diverse motorrijtuigen van het type Mat '24 (Blokkendoos) verbouwd tot motorpostrijtuigen. Vanaf 1965 werden ze vervangen door nieuwgebouwde motorpostrijtuigen (mP van de NS-serie 3000). Vanaf de jaren zeventig werden speciaal voor postvervoer gebouwde postgoederenwagens gebruikt. Die werden getrokken door de mP's. Sinds 1997 wordt in Nederland per spoor geen post meer vervoerd.

Enkele vroegere motorposten werden in de jaren negentig nog verbouwd tot dienstrijtuig of meetrijtuig. Een motorpostrijtuig (mP 3031) en Postwagen NS 242 2 043 Hbbkkss zijn opgenomen in de collectie van het Nederlands Spoorwegmuseum.