Heilige Land

De term heilig land of Het Heilige Land wordt gebruikt door religieuze groeperingen om er een, in de context van hun godsdienst, heilig gebied mee aan te duiden. Vaak is het zo dat een dergelijk gebied deze titel heeft gekregen omdat daar de oorsprong van een bepaalde religie ligt of dat er belangrijke religieuze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

Palestina (geel) in de 16e eeuw

Abrahamitische religiesBewerken

In de Abrahamitische religies wordt de aanduiding "heilige land" gebruikt voor verschillende afbakeningen binnen Palestina. Jeruzalem als begrip en als heilige stad neemt in dit concept een bijzondere plaats in. Verschillende godsdiensten hebben er een heiligdom.

JodendomBewerken

In het jodendom beschouwden rabbijnen Eretz Yisrael ("Land van Israël") op grond van de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament) als het woongebied van hun aartsvader Jakob. Zij noemden dit "het heilige land", een term die niet in de Hebreeuwse Bijbel voorkomt. Het land zou zijn heiligheid ontlenen aan het heilige karakter van het joodse volk. Land en volk hebben een mystieke en unieke band, zo zegt de joodse dichter en filosoof Juda Halevi (ca.1075-1141) in zijn werk "Ha-Kuzari".[1]

Joden bidden richting Jeruzalem, naar de plaats waar de Joodse tempel gestaan heeft, op de Tempelberg.

ChristendomBewerken

Ook in het Nieuwe Testament komt de uitdrukking "heilige land" niet voor. In het westerse christendom wordt met Het Heilige Land Palestina bedoeld. Men wil hiermee tot uitdrukking brengen dat men dit gebied als heilig beschouwt op grond van in de Bijbel beschreven plaatsen en gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden. Allereerst die met persoon en leven van Jezus Christus verband houden. Door christenen en moslims wordt deze term sinds de kruistochten gebruikt en duikt op als men leest over pelgrimstochten en kruistochten naar voor hen heilige plaatsen in de betreffende omgeving. In Nederland werd in 1911 een devotiepark de Heilig Land Stichting gesticht, dat nu een dorp (Heilig Landstichting) is in de gemeente Berg en Dal bij Nijmegen. Sinds 2015 wordt het park geëxploiteerd als Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting.

In Europa werden er traditioneel veel christelijke kerken gebouwd met de lengteas west-oost georiënteerd. De priester en de andere gelovigen vierden er de eucharistie met het gezicht richting het oosten, omdat daar de zon opkomt, voor hen een symbool van de wederkomst van Jezus. Deze traditie is veelal losgelaten.

IslamBewerken

In de Koran 5:20-21 wordt het gebied, waar Musa Gods volk moest binnenleiden, 'het heilige land' genoemd. Al-Quds (van het Semitische qadas/qadosh, "heilig") is de naam voor Jeruzalem, 'het verste heiligdom' met de gouden Rotskoepel. Daarnaast beschouwen veel moslims Arabië als een heilig land met de voor hen heilige plaats Mekka. In de beginjaren van de islam was de qibla (gebedsrichting) Jeruzalem, in 866 werd dit richting Mekka.[2]

Overige religiesBewerken

Bahá'íBewerken

Voor het Bahá'í-geloof is het gebied waar de huidige staat Israël ligt heilig.[bron?] Het is de vierde religie waarvoor dit gebied bekendstaat als het heilige land. Zowel het spirituele als het bestuurlijke wereldcentrum van het geloof is in Israël gevestigd. Dit vindt zijn oorsprong in de verbanning van de stichter Bahá'u'lláh door de Ottomaanse en Perzische regering in 1868 naar Acre, toen een uithoek in het Ottomaanse Rijk. Ieder jaar bezoeken duizenden bahá'í-pelgrims uit de hele wereld plaatsen in Israël die heilig zijn voor de bahá'í en andere gelovigen.

Aboriginals in AustraliëBewerken

Voor Australische Aboriginals zijn er stukken heilig land, zoals Uluṟu. Voor veel Aboriginalvolken zijn er ook nog andere stukken land heilig. Heilig Land ligt gewoonlijk buiten het oorspronkelijke woongebied van zo'n volk. Sinds de verovering en de emigratie van Europeanen naar Australië zijn vele stukken Heilig Land in het gedrang gekomen. Veel Aboriginalvolken zijn daarom bezig om voor deze heilige stukken land een speciale status te krijgen. Tot 2006 is dit gedeeltelijk succesvol geweest.

RastafaribewegingBewerken

Voor de Rastafaribeweging is Ethiopië het Heilige Land.

Zie ookBewerken