Perspectiviteitscentrum

Het perspectiviteitscentrum van een tweedimensionale afbeelding is het punt waar de verbindingslijnen tussen de overeenkomende hoekpunten van twee veelhoeken die perspectief zijn samenkomen. Als de drie snijpunten van corresponderende zijden van twee driehoeken op één lijn liggen, gaan volgens de stelling van Desargues de drie verbindingslijnen van de corresponderende hoekpunten door één punt, het perspectiviteitscentrum.

Overzicht van enkele perspectiviteitscentraBewerken

driehoek 1 driehoek 2 perspectiviteitscentrum
ABC middelpunten aangeschreven cirkels middelpunt ingeschreven cirkel
ABC voetpuntsdriehoek hoogtepunt
ABC middens zijden zwaartepunt
ABC spiegeldriehoek hoogtepunt
ABC driehoek van Kiepert    
ABC driehoek van Napoleon punt van Napoleon
ABC driehoek van Morley tweede Morley punt
Ceva-driehoek van punt van Schiffler middelpunten aangeschreven cirkels middelpunt omgeschreven cirkel
spiegeldriehoek voetpuntsdriehoek middelpunt negenpuntscirkel zwaartepunt
ABC middelpunten cirkels van Malfatti eerste punt van Ajima-Malfatti
middens van de zijden middelpunten aangeschreven cirkels middenspunt
ABC driehoek van Feuerbach driehoekscentrum X(12)
Ceva-driehoek van middelpunt ingeschreven cirkel driehoek van Feuerbach punt van Feuerbach