Beste Mosellanus, van harte welkom bij wikipedia en bedankt voor je aanvullingen bij Perkament. Ik wens je veel plezier hier. Elly contact 24 okt 2005 17:59 (CEST)

ChrodegangBewerken

Chrodegang was de stichter van de abdij van Gorze. Dus kunt u niet zeggen dat hij zich niet met het kloosterleven bezig hield. Harry S. 20 okt 2006 17:47 (CEST)


Tale KanaänsBewerken

Gereageerd op mijn overlegpagina. Groetjes, Sietske Reageren? 10 mrt 2006 10:06 (CET)

Wikipedia:Duplicaten#januari_2006Bewerken

In antwoord op je vraag: je kan over het leenstelsel/feodalisme lezen in het artikel leenstelsel, waar het Kassitische en Laat-Romeinse leenstelsel besproken wordt. Evil berry 14 mei 2006 21:45 (CEST)

VasalisBewerken

Bedankt voor je antwoord. In het taalcafe hebben we de discussie erover min of meer afgerond geloof ik. --joep zander 26 jun 2006 10:28 (CEST)

Phänomenologie des GeistesBewerken

Dag Mosellanus, ik zag dat je het wiu2-sjabloon op Phänomenologie des Geistes zette. Bedoel je hiermee dat je daar zelf mee aan de slag gaat? In dat geval: prima! Mocht dat niet zo zijn, dan graag het sjabloon {{wiu}} plaatsen en het artikel op Wikipedia:Te verwijderen pagina's plaaten. Groeten, Tjipke de Vries 24 jul 2006 16:13 (CEST)

Bedankt voor je commentaar!. Ik was niet van plan om zelf dit artikel te schrijven. Ik wilde het niet meteen verwijderen, maar feitelijk is het veel te mager om uit te bouwen; onbegrijpelijk dat het gemarkeerd was als gecontroleerd... Ik maak er {{{wiu}}} van. Mosellanus 25 jul 2006 08:20 (CEST)
Er staat nu wel ineens een behoorlijke pagina; verwijderen hoeft niet meer. Mosellanus 25 jul 2006 08:21 (CEST)

Zuid-Duitse BondBewerken

Hoi Moezelman ( :) ), ik heb een conflict met Känsterle over het al dan niet bestaan van die bond, al dan niet gewoon als intrige dan wel als plan op een conferentie. Volgens mij was de Bond een Franse poging (van Napoleon III) om in Zuid-Duitsland bondgenoten te vinden à la de Rijnbond, om zowel een Europees machtsoverwicht van Oostenrijk-Hongarije als van de Noord-Duitse Bond (i.c. Pruisen) te voorkomen. En volgens mij zijn er serieuze pogingen geweest om die Bond van de grond te tillen, ergens tussen 1860 en 1870 in. Het zou een voorportaal geweest zijn voor de spanningen die tot de Frans-Duitse oorlog van 1870/'71 leidden. Weet jij daar iets over? Verrekijkerpraatjes? 16 aug 2006 17:09 (CEST)

Over het al dan niet bestaan van deze bond is wel iets te doen geweest op de Nederlandse Wikipedia. De Duitse Wikipedia vermeldt in het artikel de:Deutsches Reich dat de Zuid-Duitse staten Baden, Bayern, Hessen en Württemberg zich aaneensloten na de slag bij Königgratz (dat artikel kan trouwens versterkt worden!) in 1866 waarbij Pruisen de Noordduitse Bond had verslagen. Er leek een driedeling te ontstaan in het Duitse Rijk (Pruisen, Zuid-Duitse Bond en Oostenrijk c.s.) wat voor Napoleon III gunstig zou zijn, omdat daarmee de Duitse dreiging aanzienlijk zou afnemen. De Noord- en Zuidduitse staten hadden echter al een geheim defensie- en hulpakkoord gesloten. Het valt me op dat er op de Duitse Wikipedia geen apart artikel bestaat voor deze bond die slechts kort heeft bestaan. Elders las ik dat Napoleon in 1866 met claims op Oppenheim en Kaiserslautern kwam, en dat Bismarck daarop de Zuid-Duitse staten snel kon winnen voor het idee van een verenigd Duitsland. Eer de Zuid-Duitse Bond werkelijk vorm kon krijgen die dit verbond kon doen uitgroeien tot een concrete navolging van de Noordduitse Bond, was de politieke situatie al weer gewijzigd. Het idee van een Zuid-Duitse Bond speelde trouwens ook na de Eerste Wereldoorlog, zie het Duitse artikel de:Donauföderation. De fase waarin in 1866 de mogelijkheid van een Zuidduitse bond speelde, verdient zeker vermelding in het artikel over Duitsland tussen 1813 (c.q. 1851) en 1871, en nog beter wellicht, in het artikel over de Noordduitse Bond. Ik betwijfel of het zinnig is er een apart artikel aan te wijden.Mosellanus 18 aug 2006 09:10 (CEST)

Dat hoeft uiteraard niet speciaal, maar het getouwtrek aan Duitsland, de inbreuken op de territoriale integriteit en alle bijbehorende intriges zijn bijv. heel belangrijk om te vermelden, bijv. omdat het een goede voedingsbodem was voor de nazi-paranoia in een Duitsland dat in het interbellum nog steeds aan het integreren was. Verrekijkerpraatjes?

In de jaren 1866-1871 groeide juist voor het eerst het besef dat Duitse eenheid geen utopie was, maar een reële mogelijkheid. De gewiekste Realpolitik van Otto von Bismarck zorgde er voor dat dit in 1871 voorlopig werd afgesloten met de uitroeping van een Duitse keizer. Geen gering resultaat. Nadien zorgde Bismarck ervoor dat de territoriale aspiraties van het Duitse Rijk binnen voor Engeland, Frankrijk en Rusland aanvaardbare grenzen bleven. Onder Wilhelm II begon daarentegen een veel instabielere fase. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog is er daarentegen wel een voedingsbodem waarop het nationaal-socialisme kon groeien. Toch speelde het idee van een Zuid-Duitse bond daarbij volgens mij een geringe rol. Het Verdrag van Versailes was toen de steen des aanstoots, met de bepalingen over verlies van grond aan de Duitse westgrens. Meer dan een alinea zit er niet in voor de "tweede" Zuid-Duitse Bond, of er moeten betrouwbare bronnen en literatuur worden geciteerd die op het tegendeel wijzen. Mosellanus 18 aug 2006 16:09 (CEST)

Mijn waarde, Frankrijk steunde vlak na WO I ook nog eens het oplevende separatisme in Rijnland, waar zoals u weet Napoleon I een Rijnbond had weten op te richten. Zelfs Adenauer heeft nog (vóór en na WO II) met dat bijltje moeten hakken. Ik weet dat het vooral "het novemberverraad", de "dolkstootlegende" was die de voedingsbodem vormde, maar één van de eerste daden van het kabinet Von Papen-Hitler was het impliciet opheffen van de zelfstandige bevoegheden van de Länder, dus ik durf te stellen dat angst voor separatisme wel degelijk destijds een rol speelde, alhoewel niet de hoofdrol. Verrekijkerpraatjes? 18 aug 2006 16:21 (CEST)

Het is niet verboden, hoor, om toch aan een artikel over de Zuid-Duitse Bond te beginnen. Als dit een politieke optie van belang was na de Eerste Wereldoorlog, zou het aandacht waard zijn. Het valt me alleen op dit (tot nu toe) in de Duitse Wikipedia niet het geval is. Terug naar de "eerste" Zuid-Duitse bond na 1866: Joseph Rowan, "Geschichte der Deutschen. Von ihren Ursprüngen bis heute" (München 1998) (vertaling van "Histoire d'Allemagne" (Parijs 1994)) schrijft op p. 480: "Ihre im Friedensvertrag vorgesehene Sonderunion kam niemals zustande. Sie war nur ein falsches Fenster, um Frankreich einigermassen zufriedenzustellen". Zelf geef ik er overigens de voorkeur aan mijn energie te stoppen in concrete artikelen en bijdragen daaraan. Er ontbreken zoals bekend de nodige gewenste artikelen op het terrein van de geschiedenis: laten we eerst maar eens daaraan beginnen en/of meewerken. Mosellanus 19 aug 2006 08:46 (CEST)

Ik heb enige maanden geleden al aangegeven dat de geschiedenis van Duitsland zowel als die van Engeland nodig aandacht verdient, inclusief een tijdbalk. Overigens: op het gebied van de Duitse geschiedenis moet je zeker eens contact opnemen met Känsterle. Jullie zullen elkaar aanvullen! Verrekijkerpraatjes? 19 aug 2006 15:40 (CEST)

Vraag verplaatst vanaf je gebruikerspaginaBewerken

(verplaatst door Verrekijkerpraatjes? 20 aug 2006 20:35 (CEST)) Beste Mosellanus, ik ben al enige tijd bezig met een onderzoek naar "de Mosellanus", Peter Schade, dus.Weet jij hier meer over. Neem eens contact op.Alvast bedankt voor de moeite. w.hess zonnet.nl 82.172.17.38

Ik begrijp dat u meer wil weten over de:Petrus Mosellanus (1493-1524), een Duits humanist. Toen ik mijn Wikipedianaam koos, heb ik niet aan hem gedacht. Ik zie dat verder alleen de Italiaanse wiki een artikel over hem heeft. Laat ik eerst maar eens kijken of ik iets kan bijdragen voor het Nederlandse artikel Petrus Mosellanus, daar kan iedereen dan van profiteren. Mosellanus 21 aug 2006 08:32 (CEST)