Een of andere overijverige Wikipediaan
WikipediaDit is een gebruikerspagina

Als u deze pagina op een andere website aantreft dan op Wikipedia, bekijkt u een zogenaamde "mirror"-website. Wees u er dan van bewust dat deze pagina verouderd kan zijn en dat de gebruiker die op deze pagina wordt genoemd geen persoonlijke betrokkenheid heeft met enige andere versie van deze pagina dan die op Wikipedia zelf. De oorspronkelijke gebruikerspagina vindt u op Wikipedia.

Peace symbol.svg

Een aantal tests die mijn karakter en politieke instelling verduidelijken.

You scored as Cultural Creative. You are a modern thinker who tends to shy away from organized religion but still feels as if there is something greater than ourselves. You are very spiritual, even if you are not religious. Life has a meaning outside of the rational.

Cultural Creative

100%

Postmodernist

75%

Romanticist

75%

Existentialist

75%

Idealist

63%

Modernist

31%

Materialist

25%

Fundamentalist

25%


http://quizfarm.com/test.php?q_id=23320

Verder: ik ben een centrist met coördinaten 50,20 (zie [1]).


Pagina's in mijn gebruikersruimte

 
Wikipedia is af en toe net een zandbak. Bij deze een oproep eens kwaliteit te leveren in plaats van zandgebakjes.

Persoonlijke ontboezeming inzake Wikipedia

Van tijd tot tijd is aan Wikipedia meewerken knap intensief. Er wordt veel direct gereageerd, soms blijkt er weinig incasseringsvermogen uit en veel ego terwijl er soms aan de inhoud getwijfeld kan worden.

Als er dan ook nog een gebruiker tussendoor loopt die een politieke strijd voert en daarbij zijn eigen gedrag als uitgangspunt gebeurt het volgende:

 • bij hem:
 1. hij meet zich het alleenrecht op vrije meningsuiting toe
 2. hij ontneemt een ander het recht op afkeer van zijn meningen
 3. hij overlegt niet meer, stelt zelfs "ik ken jou niet en jij mij niet, akkoord?"
 4. hij vindt het vooral leuk zijn ongezouten valse kritiek op anderen liefst zo luid mogelijk te verkondigen.
 • bij anderen:
 1. men steunt hem, spreekt de afschuw over hem uit of zegt hem te negeren.
 2. een enkeling staakt de medewerking aan Wikipedia.
 3. men moraliseert mijn soms uit wanhoop begane tegenstappen.
 • bij mij:
 1. ik voel een toenemende afkeer van Wikipedia en de gemeenschap in het bijzonder.
 2. grote bijdragen vermijd ik, zeker die die me kwetsbaar maken.
 3. gaandeweg trek ik me terug.

Nu deze gebruiker vertrokken is nadat hem sancties zijn opgelegd zou je verwachten dat er schoon schip gemaakt werd en de gemeenschap excuses aanbood aan degenen die door de bedoelde gebruiker beschadigd zijn geraakt. Ook dat er lering werd getrokken uit de gepleegde eerroof. Niets daarvan! Bij het eerste het beste incident (zie Wikipedia:De kroeg/Reactie op NRC artikel 29 mei 2007) waarbij mensen mogelijk onterecht geout werden is de verontwaardiging groot, terwijl mij deze onterechte outing ook aangedaan is (zie Overleg:Undercover in Nederland, waarbij mij gewoonweg wordt toegeschreven dat ik seksueel kindermisbruik van kinderen en expliciete in het openbaar gepleegde homoseksuele handelingen zou goedkeuren.). En nog wel meer! In het kader van één van mijn projecten, het zo neutraal mogelijk beschrijven van personen en organisaties uit extreemrechtse hoek, werd ik hier op Wikipedia rechtstreeks benaderd door één van die personen. Deze dreigde daarop mij te gaan beschrijven in ongetwijfeld niet malse bewoordingen en uiteraard doorspekt van vooroordelen. Als voorproefje moest hij mij outen in zijn puur veroordelende bewoordingen. Er werd niet ingegrepen.

Ooit verzocht ik hier op Wikipedia om een antidiscriminatiebeleid; er werd niet op ingegaan "want dat is te ingewikkeld". Ondertussen wemelt het op de overlegpagina's van de discriminerende onbestrafte uitlatingen en staan er ongenuanceerde impliciet tot haat aanzettende artikelen te lezen als Moslimextremisme. En dat, terwijl Wikipedia een project is van de Nederlandse Wikimedia Foundation en indirect gesubsidieerd wordt door Kennisnet, een aan het Ministerie van Onderwijs gelieerde projectorganisatie voor ICT in het onderwijs.

Voor mij is al het voorgevallene in ieder geval reden genoeg geweest om mij verminderd actief op te stellen. Ik heb genoeg van alle verdachtmakingen, van wereldvreemde reacties als dat het Vlaams Belang pas extreemrechts genoemd mag worden na een juridische veroordeling, van de tendens naar rechtspopulistische opvattingen als leidraad voor het handelen, naar het gezwam over vrijheid van meningsuiting terwijl de verantwoordelijkheden die daarmee samenhangen ontkend worden.

Wikipedia is een meerderheidsdictatuur gebleken van steeds jongere gebruikers.

Naar aanleiding van de gepleegde censuur heb ik het volgende besluit genomen:

 
Vertrokken
Deze gebruiker heeft Wikipedia (voorgoed) verlaten.