Overleg:Koninklijke Nederlandse Dambond

Active discussions

Beperking tabelBewerken

 
Ledenaantal KNDB in de periode 2002-2015 gebaseerd op de gegevens van NOC*NSF

Ik vind het niet nodig dat voor weet ik hoeveel kalenderjaren het ledental in een tabel wordt vermeldt. Ik vind per tien jaar voldoende, en (vooruit dan maar) recent per vijf jaar. Een alternatief is om de tabel helemaal weg te laten ... – Maiella (overleg) 8 sep 2017 22:01 (CEST)

Voor de dambond snap ik het argument voor een beperktere tabel, maar vanwege een eenduidige tabel voor alle Nederlandse sportbonden heb ik de oorspronkelijke tabellen teruggeplaatst. Bij kleinere bonden is het verloop per jaar minder groot, maar bij grotere bonden kunnen per jaar toch grote stijgingen/dalingen optreden. Deze informatie verdwijnt bij het inkorten van de tabellen. Bovendien is bijv. bij de dambond nu goed zichtbaar dat het ledental een geleidelijke lineair daling kent. - Gielie1994 30 aug 2017 16:57 (CEST) Deze overlegbijdrage was geplaatst door Gielie1994 op 9 sept. 2017 om 12:57 uur.
Zulks is een interne kwestie van de dambond. – Maiella (overleg) 9 sep 2017 13:14 (CEST)
Het ledenverloop is m.i. voor een encyclopedie interessante informatie, maar een tussenpoos van vijf jaar lijkt me voldoende om een indruk te geven van de aantallen en het verloop. Bob.v.R (overleg) 9 sep 2017 13:54 (CEST)
Uit de huidige tabel blijkt duidelijk genoeg dat de dambond een probleem heeft wat betreft ledenaantallen. Mocht je de tussenliggende jaren toch weer terug willen zetten, kun je dan ook onafhankelijke bronnen toevoegen? The Banner Overleg 9 sep 2017 19:22 (CEST)
Als er een goede bron voor is, kan de ruwe data wel op het wikidata-item worden vermeldt, met de extra optie "tijdstip" voor elk jaar. Zonder bron zou ik het sowieso niet vermelden. ed0verleg 9 sep 2017 20:04 (CEST)
De ledenaantallen van enkele bonden heb ik voor 2013 en 2014 reeds op WikiData ingevoerd. Als er goede bronnen voor andere jaren bekend zijn, kunnen die eensluidend op WikiData worden toegevoegd. ed0verleg 10 sep 2017 14:11 (CEST)
Alle ledenaantallen van de KNDB en andere bonden in de periode 2002 t/m 2015 worden verstrekt op de websites van NOC*NSF (zie bijv. hier en hier). De ledenaantallen van 2001 en eerdere jaren zijn wel gepubliceerd, maar die publicaties zijn alleen tegen betaling beschikbaar. De gegevens die wel zo beschikbaar zijn (periode 2002 t/m 2015) heb ik dmv een grafiekje in beeld gebracht. Gouwenaar (overleg) 10 sep 2017 15:18 (CEST)
Terugkeren naar de pagina "Koninklijke Nederlandse Dambond".