Overleg:Cyprus

Active discussions

Girne of Kyrenia? Famagusta of Gazi mağusa? Lefka of Lefke? ...? of Güzelyurt? Arnout Steenhoek 25 jan 2004 21:17 (CET)

Zoveel mogelijk variante spellingen/translitteraties graag! Ik ben al gevallen tegengekomen, waar de NL wikipedia een van de drie of zo google hits had, terwijl het een legitieme spelling betrof, dus zo leiden vele wegen naar wiki :-) Flyingbird 25 jan 2004 22:20 (CET)

Nee ik had het eigenlijk over de te benoemen pagina's uiteindelijk. En je schreef het bezette noordelijke deel. Vind ik een beetje scheef. Arnout Steenhoek 26 jan 2004 00:11 (CET)

Aha, dat zullen we van geval tot geval bekijken, evt. kunnen we afgaan op de meerderheid van de bevolking vlak voor de inval van 1974. En wat die bezetting betreft, die vind ik ook scheef, hopelijk is het binnenkort weer een ongedeeld eiland, dat is alleen maar goed voor zowel de Turkse als de Griekse bevolking van het eiland, denk ik. De VN troepen die er zijn gestationeerd kunnen dan ook eens naar huis, de barricades in Nicosia kunnen worden verwijderd, wie weet komen er nog wat van de vermisten terecht, enzovoorts. Flyingbird 26 jan 2004 02:19 (CET)

Ik bedoel dat ik het scheef vindt dat je de term bezetting hanteert. De bemoeienis in de vorm van de 1974 invasie van Turkije was an sich legitiem. Wat ze erna hebben gepresteerd is minder fraai. Formeel was er sprake van een bezetting tot de onafhankelijkheid in 1983. En ik vind dat men criteria (voor evt. paginanaamgeving) op de actuele situatie moet loslaten. De situatue van voor 1974 of een eventuele wenselijke situatie doet uit praktisch oogpunt niet echt ter zake. Dit breng ik niet naar voren omdat ik het eens ben met de Turkse machthebbers in Ankara of Lefkosa maar uit respect voor de Noord-cypriotische bevolking, die ik heb leren kennen tijdens mijn verblijf aldaar. Arnout Steenhoek 27 jan 2004 02:32 (CET)

Misschien is een NPOV hier moeilijk, want wat ik schreef is onder meer uit respect voor de Griekse bevolking die ik heb leren kennen tijdens mijn verblijf aldaar :-) Misschien wil iemand die er niet is geweest zich in de materie verdiepen, en uitmaken of het wel of niet een bezetting genoemd kan worden? Trouwens, hoe legitiem is het, als Turkije een klein land als Cyprus binnenvalt? Wat voor kans heeft Cyprus dan eigenlijk? :-) Flyingbird 27 jan 2004 02:43 (CET)

M.i. verdient de Turkse inval op Cyprus (is dat een neutraler term) een apart artikel. Het stukje onder na 1945 in het Cyprus artikel is wat summier. In dit artikel suggereert het woord bezetting een waardeoordeel. Dit zou in een separaat artikel over deze kwestie terecht kunnen zijn; in dit artikel zou een term als ook het 'Turkse' noordelijke deel ervan misschien een neutrale oplossing zijn. TeunSpaans

Waardeoordeel? Kan men volgens jou enkel van bezetting spreken als de vluchtelingen in tentjes gaan wonen en zichzelf af en toe met explosieven opblazen? Flyingbird

Hoe amateuristisch de Turkse inval is geweest, kan men overal terugzien. Vele doden aan Turkse kant door 'Friendly fire' en parachutes die het niet deden. Turkije had sinds de Ie Wereldoorlog afgezien van deelname in Korea sowieso geen ervaring met oorlogvoeren. Turkije was 20 jaar voor de inval samen met UK en Griekenland een van de verdragdeelnemers. In dit verdrag stond dat indien een belang van een van deze staten zou worden geschonden, deze legitiem mocht ingrijpen. De enosis-wind die op Cyprus waaide en die ongetwijfeld veel te maken met het dictatoriale kolonelsregime op het Griekse vasteland, heeft de gemoederen bij de autoriteiten in Turkije flink beziggehouden. Vers in het geheugen stond daarbij de lakse houding van Turkije na de 2e wereldoorlog, toen de dodecanesos in 1947 als cadeau voor het Griekse verzet tegen de Duitsers aan Griekenland werd gegeven. De eilanden werden door Italië in 1912 op de Ottomanen veroverd, maar Ankara had hier nooit formeel afstand van genomen. Maar de doorslaggevende factor voor de inval, was dat er berichten kwamen dat de Turkse bevolking op Cyprus, in dit enosistijdperk, het haasje werden. De media in Turkije die in de 70er jaren pas doorbrak en razend poulair werd, brachten de 'gruwelijkheden' met grote foto's op de voorpagina. Naast dat de griekse bevolking van vnl. Istanbul hiervan de dupe werden, zag ook de meer 'democratisch' (lees populistisch) geworden Republikeinse partij met daarbij de legertop) zich genoodzaakt zich te voegen naar de aangewakkerde verontwaardiging en haat in die tijd van het volk. Ik heb er ook geen moeite mee als er over een bezetting wordt gesproken tot 1983. Maar na alle wantoestanden en gruwelijkheden van daarvoor, hebben beide helften zich zo goed als het kan (Noord-cyprus door de overspannen houding van Ankara veel minder) een eigen weg ingeslagen en een eigen staat proberen te creeeren. Dat de VN Noord-Cyprus nooit heeft erkend is misschien vreemd, maar zeer begrijpelijk omdat de erkenning ervan een eventuele eenwording van Zuid en Noord enorm zou bemoeilijken. Alleen deze praktische houding van de VN, zorgt ervoor dat er voor de VN niets anders opzit, dan het te beschouwen als bezet land, terwijl dat er de facto niet is. Voor Noord-Cyprus is het steeds schipperen en balanceren tussen bemoeienis van Ankara (wij hebben jullie toch bevrijd!) en de aarzeling om zich te ontwikkelen als zelfstandige staat, waarbij men tegelijkertijd in het achterhoofd heeft dat het elk jaar afgelopen kan zijn. Arnout Steenhoek 27 jan 2004 17:26 (CET)

Nogmaals, voor ons is het moeilijk hierin een NPOV te hebben, vrees ik. Ik sluit me hierbij dan aan bij de VN, die het wel als bezetting beschouwt. Het is toch opvallend, dat maar een land ter wereld, Turkije, deze republiek erkent? Volgens jouw redenering zou vanaf 1983 erkenning hebben moeten volgen van vele landen over de wereld, hoe komt het volgens jou dan, dat dat niet is gebeurd? Ik wens overigens ook de turkse bevolking het beste toe, velen willen gewoon een Cyprus, en aansluiting bij de EU. Wie weet wordt het probleem zo eens opgelost! Flyingbird 27 jan 2004 20:07 (CET)
Ik ben het met je eens dat wij als westerlingen moeilijk een NPOV hierin kunnen hebben en "dus" het eens "moeten" zijn met de opvattingen van de Verenigde Naties. Formeel gezien heeft Arnout echter gelijk en is er nu geen sprake meer van een bezetting, maar zijn er twee Cyprus-delen... Puckly 27 jan 2004 22:19 (CET) - Zie ook: [1] en [2] en VN-Resolutie A/RES/37/253 16 mei 1983 (vanaf die datum wordt officieel gesproken over het Cyprus-vraagstuk en niet meer over de Cyprus-bezetting, om zo te proberen tot een oplossing te komen, wat echter al ruim 20 jaar niet gelukt is...)
Dat het het Cyprus-vraagstuk heet, wil niet zeggen, dat het ook niet een bezetting heet, lees maar eerder:
Deploring the fact that part of the territory of the Republic of Cyprus is still occupied by foreign forces 
Dat sla je zomaar over? Flyingbird 27 jan 2004 22:24 (CET)
Nee, maar volgens mij (maar verbeter me maar als ik het mis heb hoor :)) wordt er vanaf die resolutie niet meer over bezetting gesproken en wordt er bijvoorbeeld door de Secretaris Generaal van de VN met beide leiders gesproken, zie bijvoorbeeld: [3] (Waarom zou hij anders niet met de Turkse president -de "bezetter"- gaan praten ipv met de Turks-Cypriotische president?) Volgens mij is het zo dat juist om tot een oplossing te komen er niet meer gesproken wordt over een bezetting... Of zoals Arnout het beschrijft: Alleen deze praktische houding van de VN, zorgt ervoor dat er voor de VN niets anders opzit, dan het te beschouwen als bezet land, terwijl dat er de facto niet is. In feite is er sprake van een 'wapenstilstand'. Maar we zouden het eigenlijk de Grieks Cyprioten moeten vragen: zien zij Noord-Cyprus als bezet gebied of als Turks gebied? Dat is anders, omdat bijvoorbeeld Chinatown in New York ook Chinees gebied is (metaforisch gesproken)... Tenslotte (en echt tenslotte, want je vroeg om een mening van iemand die nog nooit op Cyprus was geweest :)): Zoals je in het artikel kunt lezen dat ik hierboven bij [1] heb aangegeven, vond Venhar Keskin de Turkse "invasie" absoluut geen bezetting, maar een bevrijding en waren de Grieken ook geen lieverdjes! Puckly 28 jan 2004 22:07 (CET)
Hoe dan ook bedankt voor jouw inbreng, want daar vroeg ik inderdaad om. De Griekse Cyprioten zijn er erg duidelijk over, hoor. Het noorden is bezet, ik kon er een stukje van zien vanaf de bergen, vanaf de barricades in de gedeelde stad Nicosia. Simpel. Ik verwacht dat het binnenkort als een eiland deel zal zijn van de EU. Flyingbird 28 jan 2004 22:41 (CET)


Cyprus is nu een Eu lid, maar ik vind dat ze pas lid moesten worden als het probleem was opgelost

om de kwestie cyprus volledig te begrijpen en te analiseren moet je 2 dingen doen .het hele geschiedenis van cyprus bestuderen ,en het op globaal vlak bekijken ,dit is niet enkel en alleen een kwestie tussen turkije en griekenland !en nog een ekstratje als je wetenschappelijk onderzoek wilt verichten ,dan moet je het onpartijdig onder handen nemen en enkel met de feiten afkomen ,laat a.u.b je gevoelens hier buiten .

Hebben jullie toevallig ook informatie over de toerisme ?

Taksim en enosisBewerken

zouden deze begrippen misschien in de inleiding of direct daaronder aan de orde kunnen komen en iets worden uitgelegd? Deze lijken mij toch wel van belang om de scheidingskwestie en de geschiedenis ervan te verduidelijken. Nu komt taksim bijvoorbeeld ineens uit het niks vallen. --hardscarf 23 mei 2006 18:13 (CEST)

EUBewerken

Cyprus is m.i. het enige land dat lid van de Europese Unie is, terwijl het niet in (geografisch) Europa ligt. Het vermelden waard ?

Sommige overzeese gebiedsdelen, zoals het Franse deel van Sint-Maarten, vallen ook onder de EU. Ninane (overleg) 27 mei 2006 19:01 (CEST)
Alle Franse DOM's inderdaad, waarvan Frans-Guyana de grootste is. --hardscarf 27 mei 2006 20:05 (CEST)
En de Canarische Eilanden. Cyprus is wel het enige land dat geheel in een ander werelddeel ligt, als je het land zoals gebruikelijk tot Azië rekent. Ninane (overleg) 27 mei 2006 23:32 (CEST)
Geografisch is het Azië en inderdaad het enige EU land dat in zijn geheel in Azië ligt. Overigens is er een brede concensus dat Cyprus cultureel, historisch en etnisch (Griekse oorsprong bevolking) tot Europa behoort. Echter, op die gronden zou je ook Israël kunnen toelaten (?). Gebruiker:FFTB
Dat laatste vind ik, hoewel het hier niet ter zake doet, twijfelachtig. Als je Israël tot Europa rekent, waarom Australië, grote delen van Latijns-Amerika en wellicht de VS en Canada niet. Ik vind een culturele indeling van de wereld in werelddelen per definitie twijfelachtig, omdat indicatoren per definitie omstreden zijn en omdat binnen een werelddeel (of zelfs land) de verschillen vaak groter zijn dan tussen de werelddelen. Ik denk dat een opmerking betreffende Cyprus als enige EU-land in zijn geheel buiten Europa ligt, waarbij zoals je zegt het land cultureel, historisch, etnisch en economisch dichtbij Europa staat, voldoende is. In de artikels over Israël, Australië enz. worden ook de banden met Europa besproken (of zouden dat moeten). Dat kan m.i. hier buiten beschouwing worden gelaten.Ninane (overleg) 28 mei 2006 19:38 (CEST)

overlapBewerken

De historische verwikkelingen vanaf plm. 1960 die hier behandeld worden onder het kopje 'politiek' worden ook behandeld in het aparte artikel geschiedenis van Cyprus. Het lijkt me voor de verbanden tussen de artikelen logischer als er een veel minder grote overlap zou bestaan. Bob.v.R 8 aug 2006 12:55 (CEST)

OpmaakBewerken

Het probleem dat zich hier voordoet (het blokje 'geschiedenis' dat hinderlijk aan het 'floaten' is) vindt vaker plaats bij artikelen waar allerlei 'infoboxen' worden neergezet, die in omvang langzaam uitdijen. Waarschijnlijk gaan verschillende browsers er verschillend mee om, zodat het voor de ene lezer storender is dan voor de andere. Ik heb geprobeerd het blokje geschiedenis, dat bij mij midden in het beeld terechtgekomen was, naar rechts te verplaatsen. Dit is ook wel gelukt (door het iets naar onderen te verschuiven), alleen wanneer ik klik op 'inhoud verbergen', komt het blokje weer terug naar het midden, waarschijnlijk omdat het sjabloon als 'floating' (of iets dat daarop lijkt) gedefinieerd is. Wie heeft de ultieme oplossing zodat het artikel er onder alle omstandigheden weer een beetje plezierig uit komt te zien? Bob.v.R 21 jan 2007 01:14 (CET)

Gefikst dmv {{wrapper}}. Kosmetische fiks, echter, er is waarschijnlijk zoals jij zegt ergens iets met het sjabloon fout. Helaas geen idee hoe dat op te lossen is. «Niels» zeg het eens.. 21 jan 2007 01:31 (CET)
Dit is in ieder geval beter dan wat het was! Ik heb nog even een marge ingevoegd tussen de blokjes. Bob.v.R 21 jan 2007 01:45 (CET)

Europa of Azie?Bewerken

Waar ligt Cyprus nou?

{{Navigatie landen van Europa}} {{Navigatie landen van Azië}}

Hsf-toshiba 12 feb 2007 23:52 (CET)

NaamBewerken

Zou iemand de Turkse naam van Cyprus per direct willen weghalen? Dit is storend en erg pijnlijk. Enkel is de wettige Republiek Cyrpus door de wereldgemeenschap erkend en er bestaat geen Noord-Cypriotische entiteit. Deze is door de wereldgemeenschap en de VN verworpen: het noorden is immers door Turkije bezet. Alvast onze dank. - De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door 87.210.135.183 (overleg|bijdragen) op {{{2}}}.

Nee, die naam is wel degelijk officieel in gebruik volgens het Verdrag van Londen. Ninane (overleg) 20 feb 2007 11:25 (CET)

Notificatie van CommonsTickerBewerken

De onderstaande afbeelding(en), die gebruikt worden op deze pagina (of overlegpagina), zijn verwijderd of genomineerd voor verwijdering op Commons. Als de afbeelding verwijderd is, haal dan de afbeelding van de betreffende pagina. Indien je het niet eens bent met de nominatie of verwijdering kun je op Commons een reactie plaatsen op de verwijderlijst, of op de overlegpagina van de verwijderende admin.

-- CommonsTicker 24 aug 2007 12:39 (CEST)

Anonieme toevoegingenBewerken

De recente anonieme toevoegingen zijn ongetwijfeld met goede bedoelingen gedaan, maar toch zit er m.i. nu een te grote verwevenheid van feiten en opinie in. En wikipedia is er met name voor de feiten. Er moet dus m.i. nog 'geschaafd' worden om dit artikel weer helemaal 'wikiwaardig' te maken. Bob.v.R 7 nov 2007 00:55 (CET)

Het gaat nu echt bergafwaarts met dit artikel, nu er allerlei toevoegingen komen met een duidelijk POV-randje, meestal gedaan door anoniemen. Welke Cyprus-deskundige met neutrale blik kan hier orde op zaken stellen? Bob.v.R 10 nov 2007 16:42 (CET)


EOKA praktijken onvoldoende belichtBewerken

EOKA heeft voor de grootste problemen op het eiland gezorgd. Ze hebben massaslachtingen op het eiland verricht. Vóór het ontstaan van de beweging EOKA was het eiland vredig te noemen. EOKA is het gevolg van enosis verlangens van ultra nationalistische Grieks Cyprioten. Het zou beter zijn als de praktijken van de EOKA wat meer naar voren kwamen in het artikel. Ze zijn zeer bepalend geweest voor bijna alle ontwikkelingen op Cyprus vanaf 1955 tot en met 1974. Pas na de invasie van 1974 is het geweld op het eiland gestopt. De invasie van 1974 is dus mede veroorzaakt door de bloedige geweldscampagnes van de EOKA tegen Turks Cyprioten. Hier is te weinig aandacht voor in heel het artikel.

De onderzoeken naar de praktijken van de EOKA beweging in Cyprus is voor Grieks Cyprioten ongemakkelijk. Tony Angastiniotis gaf in 2005 een premiere over zijn documentairefilm "The Voice of Blood — Searching for Selden", waarbij geen enkele Grieks Cyprioot aanwezig was. De verrichtte massaslachtingen door de EOKA worden in de documantaire aan de orde gebracht. Zo wordt er verteld over de onderzoeken die plaatsvonden in massagraven, onder toezicht van internationale media en de VN. Tony Angastiniotis wil een publieke discussie op gang brengen over verzwegen onderwerpen. In het Grieks Cypriotische gedeelte wordt de genoemde documantaire gecensureerd en vrijwel geen krant heeft er over gepubliceerd. De problemen op Cyprus worden altijd toegeschreven aan de invasie van 1974. Maar dat is slechts één kant van het verhaal. Tony Angastiniotis, een Grieks Cyprioot, heeft dit opgemerkt De problemen vóór 1974 kun je makkelijk omschrijven als burgeroorlog. Hier gaan Grieks Cypriotische media nooit op in. De propaganda wereldwijd is ook alleen gericht op de gebeurtenissen vanaf 1974 en niet ervoor. De bloedige geschiedenis vanaf het aantreden (rond 1955?)van de EOKA beweging verdient absoluut de aandacht, dit zien we echter te weinig terug in het artikel. Genoemde filmmaker is zijn huis kwijt geraakt in het Griekse deel van het eiland, omdat hij naar eigen zeggen "verder keek dan de propaganda" van Grieks Cypriotische gedeelte. Dit zegt de filmmaker omdat op zuid Cyprus veel haatpropaganda is tegen Turken. Hij noemde de propaganda zelfs ronduit "racistisch". Zie volgende link eventueel.[[4]]http://www.25xeurope.com/onderwerpen.php?artikel=739
Bovenstaande niet-ondertekende bijdrage is hier op 14 nov 2007 02:30 geplaatst door 86.87.199.18.

Jammer dat dit nu weer anoniem wordt geschreven. Met het betoog ben ik het grotendeels eens. Mij lijkt het beter om, zoals bij andere landenartikelen gebruikelijk is, de uitgebreide geschiedenis van Cyprus in een afzonderlijk artikel te beschrijven. Dan is er ook meer ruimte voor de burgeroorlog, zoals de periode 1955 - 1974 hierboven wordt genoemd.
Henk van Haandel 14 nov 2007 06:18 (CET)
Gelijk heb je. Norbert zeescouts 14 nov 2007 06:57 (CET)

titelBewerken

Ik heb de voorkeur om de titel van deze pagina te veranderen van Cyprus in Republiek Cyprus en dan een nieuwe doorverwijspagina te maken met titel Cyprus. Iemand voor of tegen ??? Robberty 28 jan 2008 17:24 (CET)

Tegen, omdat de-jure de Republiek Cyprus (vrijwel) het hele eiland beslaat. Ook het grondgebied waar de Turkse Republiek Cyprus ligt hoort "officieel" dus by Cyprus. Dit blijkt ook uit het feit dat de Europese Unie het hele eiland tot de EU rekent. Zie ook de kaartjes van Cyprus en alle andere Wikipedia-edities. Natuurlijk is het zo dat de Republiek Cyprus alleen het zuidelijke deel bestuurd, maar internationaal en staatsrechtelijk is het dus ongedeeld (de Britse bezittingen even niet meegerekend). Vergelijk het bv. met Somalië, waar Somaliland en Puntland de-facto onafhankelijke staten zijn "op het" grondgebied van Somalië. --- jeroenvrp 29 jan 2008 11:47 (CET)
Ik zie geen probleem. Er is nu eenmaal een verschil tussen het eiland Cyprus en de republiek Cyprus. Op de dp kan dan ook de gelijknamige Turkse republiek vermeld worden. Norbert zeescouts 30 jan 2008 03:10 (CET)
Dat is ook mijn bedoeling. Ik vind dat het dan iets meer overzichtelijker wordt. Robberty 30 jan 2008 12:30 (CET)
Ja maar zo gaan we niet met elkaar om hier. Je kan niet zomaar een jarenlang bestaand artikel van naam veranderen, alleen maar omdat één iemand het met je eens is. Je gaat niet eens in op mijn argumenten. Ik draai de boel weer terug. Je had trouwens meerdere fouten gemaakt. De doorverwijspagina was niet goed opgemaakt, je had de links niet goed gezet (achteraf gelukkig maar) en je had de statistieken-pagina's niet aangepast. Probeer nou eerst even een consensus te bereiken, alvorens je op eigen houtje dingen gaat doen. --- jeroenvrp 30 jan 2008 15:59 (CET)
Er is in ieder geval wel iets voor te zeggen om de inhoud van de artikelen iets consequenter op te zetten. Cyprus (eiland) gaat over het eiland, dat is dus wél duidelijk.
Het huidige artikel Cyprus suggereert in de eerste zin in feite te handelen over het Griekse deel; dat zou kunnen pleiten voor een titelwijziging, bijvoorbeeld zoals voorgesteld door Robberty. Maar verderop zien we bij de plaatsen dan weer Famagusta staan, en dat ligt duidelijk in het Turkse deel van Cyprus. Het zou dus wel goed zijn als we de inhoud van dit artikel ietwat consequenter op kunnen zetten. Dus: óf dit artikel handelt slechts over het Griekse deel, en dat blijkt dan uit de titel; óf dit artikel handelt over het gehele eiland, en dat blijkt dan uit de titel. Bob.v.R 31 jan 2008 00:21 (CET)
Als we afspreken dat de republiek Cyprus het hele eiland beslaat, dan ligt ook Famagusta in die republiek. De facto is dat natuurlijk anders, en dat moet vooral worden uitgelegd, maar die plaatsnaam moet zeker niet worden verwijderd.
De afspraak dat Cyprus het hele eiland beslaat, hebben we in feite allang gemaakt. Er is best wat te zeggen voor een andere afspraak (om namelijk de feitelijke situatie als uitgangspunt te nemen), maar dat zou wel een precedent zijn met nogal wat gevolgen. Op bijvoorbeeld Azerbeidzjan en Moldavië (land) moet dan ook het een en ander veranderen. Waarom zouden we immers bij Cyprus wel de feitelijke situatie als uitgangspunt nemen en bij die andere landen niet? Bij Turks-Cyprus is toch niets anders aan de hand dan bij Nagorno-Karabach of Trans-Nistrië?
Dit artikel zou dus moeten gaan over de republiek-in-volkenrechtelijke-zin, waarvan het grondgebied toevallig samenvalt met het gelijknamige eiland. Ik had liever gezien dat de pagina over het eiland Cyprus zou heten en deze pagina Republiek Cyprus. Dat lijkt me helderder.
Dat er de nodige onvolkomenheden zijn, staat ondertussen buiten kijf. De infobox vermeldt een oppervlakte die volgens de voetnoot exclusief Turks-Cyprus is, maar volgens de kerncijfers in het artikel inclusief. Bij het recenste inwonertal wordt niet vermeld over welke variant het gaat. Bijgevolg weten we het van de bevolkingsdichtheid evenmin. Verderop staan cijfers over etnische groepen, waar we hetzelfde probleem opnieuw tegenkomen.
De grootste onvolkomenheid is de pedante intro van dit artikel. Er wordt twee keer ingeramd dat Cyprus in Azië ligt. Dat Cyprus in Europa zou liggen wordt zelfs "foutief" genoemd. Kennelijk wordt hier vanuit een zuiver geografisch uitgangspunt gedacht. Geen idee waarom dat moet prevaleren ("Europa" is geen exclusief geografisch concept) en waarom andere benaderingen (culturele, historische) foutief zijn, zeker omdat het artikel niet over het eiland gaat (geografie), maar over de republiek (staatkunde, geschiedenis, cultuur). De conclusie zou ook kunnen zijn dat Cyprus zowel Europees als Aziatisch is. Of, nog spannender, dat het eiland tot Azië behoort, maar het land niet. Fransvannes 31 jan 2008 09:07 (CET) Het intro heb ik intussen maar alvast aangepakt.
(na bwc) Het kan beter dan het nu is, daarover zijn we het in ieder geval volledig eens.
Dat we zouden kunnen 'afspreken' dat de republiek Cyprus het hele eiland beslaat lijkt me niet zo'n handige formulering. We moeten hier geen zaken afspreken, maar we moeten de feitelijke situatie beschrijven. En er bestaat een apart artikel over het Turkse deel: Turkse Republiek Noord-Cyprus; dat zou ervoor kunnen pleiten het huidige artikel over het Griekse deel te laten handelen. Dan zouden we de bevolkingsaantallen en andere kengetallen kunnen beperken tot het Griekse deel. Misschien kunnen we dan op Cyprus (eiland) de getallen opnemen die op het gehele eiland betrekking hebben. Bob.v.R 31 jan 2008 18:49 (CET)
Dat laatste had ik dus niet hoeven doen, want het is alweer gerevert. Kennelijk maak ik EOKA-propaganda. Misschien kan dat hieronder worden toegelicht. Fransvannes 31 jan 2008 18:44 (CET)
En Bob, zou je ook willen ingaan op de gevolgen die jouw benadering heeft voor veel andere pagina's over landen waarvan delen zich onafhankelijk hebben verklaard dan wel de facto worden bestuurd door andere landen? Of zijn die er niet? Fransvannes 31 jan 2008 18:54 (CET)
Frans, dat kan ik niet overzien. Maar ik begrijp je punt, geloof ik. Jij stelt kennelijk dat de republiek het gehele eiland beslaat, ondanks het feit dat een gedeelte sinds 1974 door Turkse troepen bezet wordt. Vat ik je visie zo goed samen? Bob.v.R 31 jan 2008 19:01 (CET)
Bijna helemaal. Ik stel niet dat het zo "is", maar dat dat het zo is volgens de meeste instanties die daarover gaan en dat we die in andere gevallen altijd volgen. Jeroenvrp had dat hierboven trouwens al duidelijk verwoord. Fransvannes 31 jan 2008 19:11 (CET)
Okay, helder. Dan moet inderdaad goed gecheckt zijn of de meeste instanties het daadwerkelijk zo behandelen. Hoe dan ook, als we inderdaad die lijn volgen (zoals aangegeven door Jeroen en Frans), dan zou m.i. de zinsnede 'is gelegen op' uit de eerste zin van het artikel aanscherping behoeven, omdat in dat geval beide geografisch gezien feitelijk met elkaar samenvallen. De huidige formulering geeft misverstanden. Groet, Bob.v.R 3 feb 2008 19:06 (CET)
Wat het laatste betreft geef ik je gelijk. Die openingszin was nog een erfenisje van Norbert (zie hieronder), aan wiens drammerige inleiding (Azië is het, Azië en geen Europa!) ik niets meer ga veranderen (dat mogen anderen doen).
Dat van die erkenningen had ik niet gecheckt, maar dat is echt niet zo'n opzienbarend gegeven. De bronnen komen snel boven water. Kijk bijvoorbeeld maar eens hier: Het land Cyprus wordt door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een oppervlakte van 9.250 km² toegedicht. Dat komt neer op het hele eiland. De Belgen zeggen dit: De "Turkse Republiek Noord-Cyprus" heeft zichzelf uitgeroepen in 1983 en is door geen enkel land van de internationale gemeenschap erkend, behalve door Turkije. Fransvannes 4 feb 2008 19:08 (CET)

Binnen Europa of nietBewerken

Het is niet omdat het nu deel uitmaakt van de Europese Unie dat het daarom een deel van het werelddeel Europa is geworden. Er zijn nog delen van de Unie die niet in Europa liggen. Cyprus is wel de eerste deelstaat dat geheel buiten Europa ligt.Norbert zeescouts 4 feb 2008 04:43 (CET)

Welke criteria leg jij aan om de grenzen van Europa te bepalen? (In welk werelddeel vind jij dat Griekenland ligt?) Waarom zijn jouw maatstaven zo doorslaggevend dat Cyprus niet in Europa mag liggen? Fransvannes 4 feb 2008 19:08 (CET)
Volg het overleg op Wikipedia:De_Nulmeridiaan#Overleg:Cyprus. Norbert zeescouts 6 feb 2008 01:42 (CET)
Ik stoor mij een beetje aan die "foutief" in de inleiding. Als IJsland ooit een deel wordt van de Europese Unie, ga je er dan ook bij schrijven dat dat "foutief" is? Heer van Robaais 8 feb 2008 20:11 (CET)

Ppva 16 feb 2008 14:21 (CET) Elk artikel moet zo objectief mogelijk de werkelijkheid weergeven. Gebruik van een woord als "foutief" moet dan ook vermeden worden. Je dringt op deze manier de lezer een (lees: jouw) mening op. Of Cyprus nou in Azie of Europa ligt, is minder belangrijk.

InleidingBewerken

Norbert, je vroeg wat de inleiding was. dat is de eerste paragraaf van een artikel. Ik heb het woord aziatische uit de eerste zin verwijderd uit stijloverweging. Het maakt de eerste zin minder krachtig. De eerste zin van een artikel hoort een korte, en bondige samenvatting van het desbetreffende lemma te zijn. Kleine details kunnen in de daaropvolgende zinnen uitgebreider behandeld worden. De uitleg van het aziatische karakter wordt in zin 2 en 3 cvan de inleiding uitgebreid behandeld.Cumulus 6 feb 2008 09:06 (CET)

Zullen we voor het gemak maar verder gaan op Wikipedia:De_Nulmeridiaan#Overleg:Cyprus? Dat kan na afloop altijd nog hierheen worden verplaatst. Het is wat onoverzichtelijk om op twee borden te schaken. Fransvannes 6 feb 2008 10:16 (CET)
Is goed. Jammer dat discussies altijd overal en nergens gehouden worden inderdaad. Mijn voorkeur gaat echter uit naar de discussie bij het artikel zelf, maar in dit geval is dat niet handig.Cumulus 6 feb 2008 10:28 (CET)
Ik ben het helemaal met je eens. Verplaatsing achteraf is nu de meest pragmatische oplossing. Fransvannes 6 feb 2008 10:30 (CET)


Verplaatst uit Wikipedia:De NulmeridiaanBewerken

Verplaatst uit De Nulmeridiaan. Fransvannes 27 feb 2008 09:45 (CET)


Ik kwam het volgende tegen: Hier beweert men dat Cyprus niet in Europa ligt. Is dat zo, dames en heren geografen? Patio 4 feb 2008 10:52 (CET)

De grens tussen Azië en Europa lag volgens de oude Grieken in het midden van de Egeïsche Zee, de Dardanellen, de Zee van Marmara en de Bosporus naar de Zwarte Zee. Dit bleef ook zo in de middeleeuwen en de kruisvaardersrijken op Rodos (eiland) en Cyprus (eiland) werden als stichtingen in Azië gezien. Ook vanuit de Europese Unie was er weinig belangstelling voor Cyprus tot Griekenland met een veto tegen de de verdere uitbreiding van de unie naar Oost-Europa dreigde als Cyprus niet bij de unie zou opgenomen worden. Nog delen van de Europese Unie die niet in Europa liggen zijn de Canarische Eilanden, De Spaanse exclaven Ceuta en Melilla, Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique en Réunion. Norbert zeescouts 4 feb 2008 21:51 (CET)

Beste Norbert,
Zojuist gaf je naar mijn smaak een politiek (als je wilt wil ik het ook wel historisch noemen) argument waarom er mensen zijn die beweren dat Cyprus bij Azië hoort en niet bij Europa.
Het is verbijsterend moeilijk een objectieve encyclopedie te bouwen met z'n allen. Patio 5 feb 2008 09:30 (CET)

Ook geografisch hoort Cyprus nog altijd bij Azië en niet bij Europa. Dat kun je zien als je de geografische bodem van de Middelandse Zee bekijkt. Dat sommigen Cyprus als een deel van Europa zien heeft andere meer politieke redenen (oa. EOKA). Norbert zeescouts 5 feb 2008 17:49 (CET)
Volgens mij is er geen reden om Cyprus geografisch of historisch bij Europa te laten horen. Azië begint traditioneel bij de Bosporus. In de recentere historie zijn er redenen om Cyprus enigszins Europees te noemen, maar dan zouden we İstanbul ook Aziatisch moeten gaan noemen ;-). Uiteindelijk is het een kwestie van wie het definieert, en onze Engelstalige collega's hebben dan ook voor een compromis gekozen... Paul B 6 feb 2008 00:00 (CET)
Het Europees verhaal is maar vrij recent van na de tweede wereldoorlog en hangt samen met het enosis-verhaal van de EOKA-propaganda. Norbert zeescouts 6 feb 2008 01:35 (CET)
Dat kan ik op grond van die artikelen niet beoordelen. Paul B 6 feb 2008 08:49 (CET)
Hoe recent het "Europese verhaal" mogelijk ook is, het gaat om de vraag waar Cyprus nu toe behoort. Die vraag wordt verschillend beantwoord, afhankelijk van de gekozen invalshoek. Strikt geografisch is Cyprus een deel van Azië. Maar een deel van Griekenland is dat ook! De zeebodem is dus niet allesbepalend. Voor de oude Grieken hield Europa voor Cyprus al op. Diezelfde oude Grieken zagen de Don in het noordoosten als de grens: tegenwoordig is dat doorgaans de Oeral. De mening van de oude Grieken is dus ook al niet doorslaggevend. De grenzen van Europa (als idee) zijn kennelijk beweeglijk en niet zo strikt als sommigen ons willen doen geloven.
Een argument kan ook zijn: waartoe vinden de inwoners zélf dat ze behoren? Daarover denken de Cyprioten verschillend. De Grieks-Cyprioten vinden zichzelf Europees, de Turks-Cyprioten waarschijnlijk niet. Hebben de Grieks-Cyprioten er "geen reden toe" om zich Europees te vinden? Wie bepaalt dan welke redenen geldig zijn?
Het Cyprus-artikel maakt momenteel een karikatuur van het standpunt van de Grieks-Cyprioten: Hoewel Cyprus geografisch gezien tot het Aziatische continent behoort, wordt de republiek foutief, zoals de staat Israël, wegens zijn niet-Islamitische bevolkingsmeerderheid, wel eens tot Europa gerekend. Hier wordt niet alleen een opvatting categorisch als foutief weggezet, maar worden de argumenten daarvoor teruggebracht tot de godsdienst ter plaatse (ah, vandaar dat Albanië en Bosnië ook niet in Europa liggen!).
Het lijkt me goed als de kwestie in deze passage wordt teruggebracht tot twee feiten: 1) geografisch behoort Cyprus tot Azië en 2) Cyprus wordt om andere redenen ook wel tot Europa gerekend. Dát dat gebeurt, wordt niet betwist, zelfs niet door Norbert. De beoordeling daarvan laten we maar beter achterwege.
De passage zou dan zo kunnen luiden: Hoewel het eiland Cyprus geografisch gezien tot het Aziatische continent behoort, wordt de republiek om andere dan geografische redenen ook wel tot Europa gerekend. Fransvannes 6 feb 2008 09:02 (CET)
Los van de discussie of Cyprus nou precies aziatisch dan wel Europees is, vraag ik me af of we hier wel zo erg de nadruk op moeten liggen. Het hoort uiteraard wel in het artikel behandeld te worden, maar nu ziet de hele inleiding van het artikel eruit als een heel lelijk compromis over welke status Cyprus nou heeft ipv dat het een korte en bondige uitleg geeft over wat Cyprus nou eigenlijk is. De vraag of het aziatische of niet is, kan dan best in een aparte paragraaf behandeld worden. Dit komt de leesbaarheid van het artikel mi te goede.Cumulus 6 feb 2008 09:11 (CET)
In mijn versie was het vraagstuk in de inleiding teruggebracht tot één zin. Nog minder mag van mij ook. Fransvannes 6 feb 2008 10:11 (CET)
Dat zou ik ook graag hebben. Dan heb je tenminste een objectieve inleiding, wat fijn is voor de lezer. Moeilijke discussies kunnen in een aparte paragraaf behandeld worden. Gezien je eerdere bijdragen op geografische/historische onderwerpen heb ik er wel vertrouwen in dat jij dit netjes zou kunnen wijzigen. Mijn steun heb je voor het verbeteren van de huidige versie (inclusief mijn eigen verbeteringen) Cumulus 6 feb 2008 10:32 (CET)
Dank voor je vertrouwen, Cumulus (al hoop ik dat ik overtuig op grond van mijn argumenten in deze discussie en niet op grond van mijn bijdragen elders).
Misschien mag ik nog wijzen op Geografie van Europa, waar Cyprus op de juiste manier wordt benaderd: Er zijn echter ook geografen die [...] Cyprus bij Europa voegen, in verband met politieke en culturele redenen. De strikt geografische grenzen worden er ook uitgelegd, plus nog de opvatting dat Europa als continent fysisch-geografisch überhaupt niet bestaat (omdat het één geheel is met Azië). Dat relativeert het gewicht van de geografische maatstaf nog meer. Fransvannes 6 feb 2008 12:06 (CET) Voor de geografen heb ik trouwens op Overleg:Geografie van Europa nog wel een ander probleempje openstaan, waar ik in de marge van deze discussie graag nog even op wijs.
In navolging van Australië, waar er een Australië (continent) en Australië (land) van bestaat, zou het mischien een idee zijn om Cyprus ook tweezijdig te benaderen, als eiland met de geografische gegevens en dan het land waar de politieke realiteit wordt benaderd. Overigens ben ik hier net zo min een voorstander van als bij Australië maar het kan deze impasse wellicht oplossen en de inleiding beter laten lopen.--Kalsermar 8 feb 2008 04:36 (CET)
Er bestaat toch al een artikel Cyprus(eiland) naast het artikel Cyprus Rrepubliek?Cumulus 8 feb 2008 09:07 (CET)
Inderdaad, Cyprus (eiland) over het hoofd gezien. --Kalsermar 8 feb 2008 15:40 (CET)
Dan kunnen we van Cyprus een dp maken naar Cyprus (eiland), Cyprus (republiek), de gelijknamige republiek in het noordoosten van het eiland en de geschiedenis van Cyprus. Norbert zeescouts 8 feb 2008 18:32 (CET)
Norbert, waarom voeg je in het artikel geschiedenis van Cyprus ineens toe dat het eiland aziatisch is? Dat stond er eerst niet en je weet dat er hier nog over wordt gediscussieerd.Cumulus 8 feb 2008 19:11 (CET)
Het eiland dat ten oosten van de Egeïsche Zee ligt wordt in zijn geschiedenis steevast, en dit al eeuwenlang, als een Aziatisch eiland gezien. De EOKA-propaganda die dat betwist dateert maar van na de Tweede Wereldoorlog. Norbert zeescouts 16 feb 2008 14:50 (CET)
Het gaat er niet om waartoe Cyprus in het verleden werd gerekend, maar waartoe het nu wordt gerekend. Als dat de laatste zestig jaar veranderd is, dan is dat interessant om ergens te vermelden. Maar we gaan uit van het moderne Cyprus. Dat wordt zowel tot Azië als tot Europa gerekend, afhankelijk van wie je aan de lijn hebt. Fransvannes 18 feb 2008 10:19 (CET)

Einde verplaatst gedeelte Fransvannes 27 feb 2008 09:45 (CET)

invasie in 1974Bewerken

Volledig kan een wikipedia-artikel nooit zijn. Kan geschiedschrijving helemaal objectief zijn? Dat is al moeilijk, maar men kan het wel proberen. Wat niemand kan ontkennen is dat als gevolg van de Turkse invasie in 1974 één derde van de Griekse bevolking van Cyprus (het hele eiland) direct afhankelijk was van staatshulp om te kunnen overleven. Dat het Turkse leger zich dat jaar schuldig maakte aan moord, verkrachting en plundering (wie graag een andere bron wil ivm de plunderingen kan die gerust krijgen) in het noorden is helaas een bewezen feit. Ik wens de lezer niets op te dringen, enkel te informeren. Als hint het volgende (wie trekt de ernst van de Europese commissie voor de mensenrechten in twijfel? Doet deze commissie aan stemmingmakerij???) The consequences of Turkey’s illegal aggression were devastating and are still felt today by the people of this new EU member-state. Not least among these is the gross violation of human rights. The Cyprus government filed applications to the European Commission on Human Rights on 17 September 1974 and on 21 March 1975. The Commission issued its report on the charges made in the two applications on 10 July 1976. The Commission found Turkey guilty of violating six articles of the European Convention on Human Rights. On 23 January 1977, the London Sunday Times published excerpts of the report and concluded that: “It amounts to a massive indictment of the Ankara government for the murder, rape and looting by its army in Cyprus during and after the Turkish invasion of summer 1974”. Bron: http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/6F5DD418DD053ED1C2256D6D001E7571?OpenDocument bijdrage door Eriksatie 6 april 2008

Op dit moment staat er dat de oorspronkelijke bewoners 'van huis en haard werden verdreven' door de bezetters. Dat lijkt me dan in ieder geval geheel correct. Eventueel kan nog iets worden toegevoegd over de schending van mensenrechten die je hier gedocumenteerd hebt.
Wat betreft de afbeelding: het is wel vreemd dat we nu een afbeelding van een politicus uit Turks Cyprus hebben, en niet daarnaast ook een afbeelding van een Grieks-Cypriotische politicus. Bob.v.R 6 apr 2008 19:45 (CEST)

Deze bron is van de Grieks-Cypriotische overheid. De hele bezetting is door de geweldscampagnes veroorzaakt, maar dit zullen de Griekse ultranationalisten niet toegeven. Cyprus is lid van de Europese Unie om Turkije erbuiten te houden. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 86.87.199.18 (overleg · bijdragen)

West of Oost?Bewerken

Als we nou Cyprus meerekenen tot Europa, hoort het dan tot West-Europa of Oost-Europa? -- Berthebest 20 dec 2010 21:22 (CET)

Hoezo west? Ik denk eerder hetzelfde deel als Griekenland. --vacio 21 dec 2010 09:19 (CET)
Leuke vraag. Ik denk dat "Oost-Europa" een vakterm is (geworden) voor de landen van achter het voormalige IJzeren Gordijn. En dat Cyprus daar dus niet bij hoort, al ligt het land geografisch gezien behoorlijk oostelijk. Rbakels (overleg) 13 okt 2012 14:53 (CEST)

OppervlakteBewerken

Hoewel dit onderwerp hierboven al een paar keer aan de orde is geweest heb ik het toch maar onder een apart kopje gebracht. De oppervlakte van het eiland Cyprus is 9252 km2, zoveel lijkt wel vast te staan. Er is wel discussie of dit ook de oppervlakte van de republiek Cyprus is. Daar wordt hierboven volkenrechtelijk heel ingewikkeld over gedaan. Maar toen ik een paar maanden geleden voor het eerst op Cyprus was ervoer ik Noord-Cyprus in ieder opzicht als een apart land: je moet een grenscontrole ondergaan, en ze betalen in het noorden met Turks geld. Ik denk dat het perspectief voor de reiziger moet prevaleren. Overigens herinner ik mij van de toenmalige DDR dat er verschillende stadia van erkenning zijn. De West-Duitsers waren natuurlijk fel gekant tegen de afsplitsing van Oost-Duitsland, maar gunden de DDR regering toch een zekere mate van erkenning omdat anders elk gesprek was uitgesloten, wat nog bezwaarlijker werd geacht.

Enfin, nu weet ik dus nog niet wat het reële oppervlak is van de Republiek (Zuid-)Cyprus. Rbakels (overleg) 13 okt 2012 14:49 (CEST)

Aanvulling: achter de note [2] {linkt trouwens naar bladzijde over Afrikaanse landen, Cyprus staat er niet op vermeld... maar dat terzijde} staat: (en) Verenigde Naties 2011 (exclusief Turks-Cyprus). Dus dat zou betekenen 9.252 km² (eiland Cyprus) - 3.355 km² (Turks-Cyprus) = 5.897 km² (Republiek Cyprus). 86.85.150.20 26 mrt 2013 13:59 (CET)

EilandartikelBewerken

Naast dit artikel is er al heel lang Cyprus (eiland). Een beetje zoals over Ierland ook Ierland (eiland) en Ierland (land) (over de Ierse Republiek) naast elkaar bestaan. (Het deel van het eiland Ierland dat door de republiek wordt bestuurd is in feite nog een stuk groter dan in het geval van Cyprus, maar daar staat tegenover dat er internationaal nét iets meer steun is voor de aparte status van Noord-Ierland dan in het geval van Noord-Cyprus.)

Ik zou verwachten dat in het eilandartikel de duizenden jaren oude geschiedenis van het eiland en de fysische geografie worden besproken, maar dat is niet het geval, het is eigenlijk nogal minnetjes. Opvallend is ook dat ondanks de deling veel gegevens in dít artikel het hele eiland betreffen.

Een andere reden voor de opdeling zou de zin "Naast het eiland Cyprus heeft Cyprus de volgende eilanden..." kunnen zijn, maar als er één hoofdeiland is met een paar mini-eilandjes (het Engels heeft daar het woord islets voor), is dat geen goede reden, we hebben toch ook geen afzonderlijke artikelen voor eiland en regio bij Corsica (zie fr:Liste des îlots de Corse) of Sardinië?

Omdat ik de huidige situatie onbevredigend vind, stel ik voor om een van de drie volgende dingen te doen:

  • beide artikelen samenvoegen.
  • de geschiedenis voor 1974 evenals de andere informatie die het hele eiland betreft, overplaatsen naar het eilandartikel.
  • het voorstel van Fransvannes hierboven (kopje titel): een artikel over het eiland als hoofdartikel naast een korter artikel over de Republiek Cyprus met de nadruk op volkenrecht en staatsrecht. (Dit is behalve door overheveling van informatie ook te bereiken door een dergelijk nevenartikel aan te maken, terwijl Cyprus (eiland) dan opgaat in Cyprus.)

De politieke situatie van Cyprus is natuurlijk nogal gevoelig, maar ik hoop dat we toch een van deze drie ideeën kunnen uitvoeren. Bever (overleg) 18 dec 2016 07:24 (CET)

Steun voor dat plan. Wel zou het van geval tot geval bekeken moeten worden, maar ik zou ook voorzichtig adviseren bij vergelijkbare gevallen, zoals Ierland, St. Maarten, Nieuw-Guinea of zelfs China, hetzelfde te doen. D.w.z. de fysische kenmerken en geschiedenis grotendeels op het "eilandartikel" (de overkoepelende fysisch-geografische entiteit) aan bod laten komen, en de artikelen over de staatkundige indelingen vooral focussen op de (kortere) geschiedenis en inrichting van de staat zelf.
Aan de andere kant lijkt me overlap in dit soort gevallen gewenst. De geschiedenis van de staten hoort beknopt(er) ook in het overkoepelende artikel aan bod te komen, en de fysische geografie en algemene geschiedenis ook beknopt(er) in de artikelen over de staatkundige eenheden. Woudloper overleg 18 dec 2016 08:47 (CET)
Dat is dus optie 3. Bij Ierland is het nu zo uitgevoerd. Zelf neeg ik gisteren naar optie 1, zowel omdat die mij eenvoudiger uit te voeren leek (het kan ook als tussenstap op weg naar optie 3) als omdat de Republiek Cyprus volgens vrijwel de hele internationale gemeenschap heel Cyprus zou omvatten (afgezien van die Britse militaire bases), wat tussen 1960 en 1974 ook daadwerkelijk het geval was.
Het artikel is wel een beetje onevenwichtig doordat de tweede helft bijna helemaal over de deling gaat. Ook is de indeling wat onlogisch, de paragraaf over geschiedenis is uiterst kort maar verschillende paragrafen in die tweede helft zouden ook onder geschiedenis kunnen vallen. Bever (overleg) 20 dec 2016 04:25 (CET)
Inderdaad is "optie 3" een langetermijndoel. "Optie 2" is een prima tussenstap op weg naar dat doel, mogelijk kan ook "optie 1" dat zijn, maar dat is wel een wat drasischer ingreep. De artikelen zijn uit evenwicht omdat ze gewoon nog lang niet klaar zijn. Woudloper overleg 20 dec 2016 05:12 (CET)

Externe links aangepastBewerken

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Cyprus. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 26 aug 2018 19:14 (CEST)

Terugkeren naar de pagina "Cyprus".