Orgaansysteem

Een orgaansysteem of orgaanstelsel is een geheel van organen die samen een functioneel geheel vormen. Een orgaansysteem wordt meestal in zijn geheel bestudeerd of onderzocht.

Orgaansystemen van de mensBewerken

Veel specialismen in de geneeskunde zijn toegespitst op een orgaansysteem.

Traditioneel worden ongeveer tien orgaanstelsels onderscheiden, maar dit is betwistbaar aangezien veel organen in verschillende stelsels een functie hebben, en de stelsels nooit onafhankelijk van elkaar kunnen werken.

Orgaansystemen Specialisme Specialist Embryogenese
Zintuigen Otorinolaryngologie Kno-arts Ectoderm
Oogheelkunde Oogarts
Zenuwstelsel Neurologie Neuroloog
Endocrien systeem Endocrinologie Endocrinoloog
Luchtwegstelsel Pulmonologie/Longziekten Pulmonoloog/Longarts Endoderm
Maag-darmstelsel Gastro-enterologie Gastro-enteroloog
Urogenitaal stelsel Urologie Uroloog
Voortplantingssysteem Gynaecologie Gynaecoloog Mesoderm
Bewegingsapparaat Orthopedie Orthopedist
Hart- en vaatstelsel Cardiologie Cardioloog
Lymfestelsel

Zie ookBewerken