Een orgaansysteem of orgaanstelsel is een geheel van organen die samen een functioneel geheel vormen. Een orgaansysteem wordt meestal in zijn geheel bestudeerd of onderzocht.

Orgaansystemen van de mens bewerken

Veel specialismen in de geneeskunde zijn toegespitst op een orgaansysteem. Traditioneel worden ongeveer tien orgaanstelsels onderscheiden, maar deze indeling kan als arbitrair worden aangemerkt, aangezien veel organen in verschillende stelsels een functie hebben en de stelsels nooit onafhankelijk van elkaar kunnen werken.

Orgaansystemen Specialisme Specialist Embryogenese
Zintuigen Otorinolaryngologie Kno-arts of nko-arts Ectoderm
Oogheelkunde Oogarts
Zenuwstelsel Neurologie Neuroloog
Endocrien systeem Endocrinologie Endocrinoloog
Ademhalingsstelsel Pulmonologie Longarts Endoderm
Maag-darmstelsel Gastro-enterologie Gastro-enteroloog
Urogenitaal stelsel Urologie Uroloog
Voortplantingssysteem Gynaecologie Gynaecoloog Mesoderm
Bewegingsapparaat Orthopedie Orthopedist
Hart en vaatstelsel Cardiologie Cardioloog
Lymfevatenstelsel