Bewegingsapparaat

Het bewegingsapparaat is het orgaansysteem waardoor de mens zich kan voortbewegen. Het valt onder te verdelen in:

  • het passieve bewegingsapparaat, het skelet en bindweefselkapsels die steun bieden en door middel van gewrichten bewegingen mogelijk maken
  • het actieve bewegingsapparaat, de skeletspieren die door samen te trekken de beweging veroorzaken