Functie (biologie)

Een functie is de taak die een deel van een organisme, orgaan of cel heeft. De studie hiervan is onder meer de fysiologie. Naast de functie heeft elk deel van een organisme ook een structuur of mechanisme, wat bestudeerd wordt in de anatomie en histologie.

Analogie bewerken

Verschillende soorten kunnen vergelijkbare functies hebben die op verschillende mechanismes berusten, iets wat analogie wordt genoemd. Zo hebben de vleugels van vleermuizen eenzelfde functie als insectenvleugels, maar hebben ze een onafhankelijke evolutie doorgemaakt, zonder dat er sprake van was dat een gemeenschappelijke voorouder al over dit mechanisme beschikte.

Als dit optreedt, wordt gesproken van convergente evolutie. Dit kan optreden als verschillende organismen verkeren in vergelijkbare leefomgeving en omstandigheden. Doordat de verschillende soorten zich allen via natuurlijke selectie aanpassen aan dezelfde omstandigheden, ontstaan vergelijkbare functies.