In de groepentheorie, een deelgebied van de wiskunde, is een oneindige groep een groep, waarvan de verzameling, waarop de groepsbewerking is gedefinieerd, een oneindig aantal elementen bevat. Met andere woorden: noteert men een groep G als G = (V, *), met bewerking * op de verzameling V, dan noemt men G dan en slechts dan oneindig als V een oneindig aantal elementen bevat.

Voorbeelden Bewerken