Brandstof

energiedrager waarvan de vrijkomende energie gebruikt kan worden om warmte, licht, en kinetische energie te leveren
Voor het gelijknamige album, zie Brandstof (album).

Een brandstof is een stoffelijke energiedrager: een stof of materiaal die chemische energie bevat. Bij verbranding vinden achtereenvolgens ontleding en oxidatie van de brandstof plaats, waarbij de aanwezige chemische energie wordt omgezet in de energievormen warmte, licht, en kinetische energie.

Organische brandstoffen bewerken

 
Turf, een ouderwetse brandstof

Veel brandstoffen zijn van organische aard, ze bevatten koolstof. Geologische, in de aardkorst aanwezige organische brandstoffen zijn, onder hoge druk en temperatuur, gedurende miljoenen jaren in de aardkorst gevormd uit afgestorven organisch materiaal. Het gaat daarbij om diagenese van hetzij detritus (in zee) of van plantaardig materiaal (op land), waarbij de zogeheten fossiele brandstoffen werden gevormd. Voorbeelden zijn:

Daarnaast zijn er verschillende soorten organische brandstoffen van recentere, niet-geologische, plantaardige oorsprong, zogeheten biobrandstof:

Zowel fossiele brandstoffen als biomassa leveren hun energie via verbranding, een exotherme chemische reactie, waarbij de brandstof (koolstof) met dizuurstof reageert, en waarbij er koolstofdioxide in de atmosfeer vrijkomt.

Anorganische brandstoffen bewerken

Brandstoffen kunnen ook van anorganische aard zijn. Ook anorganische brandstoffen kunnen energie leveren door oxidatie.

Ook kunnen verschillende scheikundige verbindingen als brandstof gebruikt worden, door ze in een galvanische cel elektrische energie te laten produceren.

Kernbrandstoffen bewerken

Een heel andere soort brandstoffen zijn zogenaamde kernbrandstoffen, waarbij de energie niet wordt geleverd door een chemische reactie, maar door een kernreactie. Deze hebben een energiedichtheid die miljoenen keren hoger is dan chemische brandstoffen. Enkele voorbeelden zijn .

Zie ook bewerken

Zie de categorie Fuels van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.