Enkelvoudige binding

Een enkelvoudige binding is een covalente binding tussen twee atomen, waarin twee bindingselektronen betrokken zijn. Dit impliceert dat beide atomen 1 elektronenpaar met elkaar delen. In vrijwel alle gevallen komt een enkelvoudige binding overeen met een sigma-binding. Een uitzondering hierop vormt diboor, waarin de enkelvoudige binding een pi-binding is.

In methaan komen uitsluitend enkelvoudige bindingen tussen koolstof en waterstof voor.

Enkelvoudige bindingen hebben de eigenschap om langer en minder sterk te zijn dan dubbele of drievoudige bindingen. Dit is te wijten aan het feit dat bij een enkelvoudige binding slechts 2 elektronen betrokken zijn.