Miljoenennota 2015

De miljoenennota 2015 is een algemene toelichting van de Nederlandse regering op de verwachte inkomsten en de uitgaven in de Nederlandse Rijksbegroting voor het jaar 2015, zoals deze bekend worden gemaakt op Prinsjesdag 2014.

Minister Jeroen Dijsselbloem biedt het koffertje met de miljoenennota aan aan de Tweede Kamer op Prinsjesdag 2014.

In de miljoenennota 2015 worden de belangrijkste plannen van het kabinet voor het jaar 2015 besproken. Hierbij wordt ingegaan op de invloed van deze plannen op de burgers en de bedrijven. Ook wordt in de Miljoenennota de algemene toestand van de Nederlandse economie besproken. Een belangrijk onderwerp zijn de overheidsfinanciën. Er wordt aangegeven hoe groot het tekort is en hoe dit zal worden gefinancierd.

Geraamde uitgaven (in miljarden euro's) Bewerken

Geraamde uitgaven Bedrag
Zorg 72,9
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 77,6
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 33,0
Gemeente- en Provinciefonds 18,4
Buitenlandse Zaken/Internationale Samenwerking 10,6
Infrastructuur en Milieu 9,2
Rentelasten 8,4
Defensie 7,3
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 0,7
Veiligheid en Justitie 10,0
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4,4
Financiën 4,1
Wonen en Rijksdienst 3,0
Overig 0,1
Totaal 259,6

Hiervan moeten nog de gasbaten van 9,1 miljard (die aan de uitgavenkant als niet-belastingontvangst zijn opgenomen) worden afgetrokken, zodat de totale Rijksuitgaven in 2014 naar verwachting 250,5 miljard euro bedragen.

Raming van de belasting- en premieontvangsten (in miljarden euro) Bewerken

De totale inkomsten worden voor 2015 geraamd op 237,7 miljard euro.

Geraamde belasting- en premieontvangst Bedrag
Indirecte belastingen 74,4
Directe belastingen 71,1
Overig 0,2
Totaal belastingen 145,7
Aansluiting op EMU-basis 0,4
Premies volksverzekeringen 37,6
Premies werknemersverzekeringen 53,9
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 237,7

Geraamd tekort (in miljarden euro) Bewerken

Het begrotingstekort wordt geraamd op 14,6 miljard euro oftewel 2,2% van het bbp.

Geraamd tekort Bedrag
Totaal uitgaven Rijksoverheid 250,5
Totaal inkomsten Rijksoverheid 237,7
Verschil (EMU-saldo Rijksoverheid) 12,8
EMU-saldo lokale overheid 1,8
Tekort (op EMU-basis) 14,6

Externe links Bewerken