Miljoenennota 2010

De miljoenennota 2010 is een algemene toelichting van de Nederlandse regering op de verwachte inkomsten en de uitgaven in de Nederlandse Rijksbegroting voor het jaar 2010, zoals deze bekend is gemaakt op Prinsjesdag 2009.

Minister De Jager overhandigt de stukken aan de Kamerbewaarder in de Tweede Kamer.

Inhoud Bewerken

In de miljoenennota 2010 worden de belangrijkste plannen van het kabinet voor het jaar 2010 besproken. Hierbij wordt ingegaan op de kosten en de invloed van deze plannen op de burgers en de bedrijven. Ook wordt de algemene toestand van de Nederlandse economie besproken. Een belangrijk onderwerp zijn altijd ook de overheidsfinanciën. Er wordt aangegeven hoe groot het tekort is en hoe het zal worden gefinancierd.

Geraamde uitgaven (in miljarden euro) Bewerken

Geraamde uitgaven Bedrag
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 67,1
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 63,8
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 36,5
Nationale schuld (rente) 22,1
Gemeente- en Provinciefonds 19,3
Buitenlandse Zaken/Internationale Samenwerking 12,5
Verkeer en Waterstaat/Infrastructuurfonds/FES 12,1
Defensie 8,1
Financiën 7,2
Jeugd en Gezin 6,5
Justitie 5,9
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5,9
Wonen, Wijken en Integratie 3,7
Economische Zaken 2,7
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2,5
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1,3
Overige begrotingen/ uitgaven 5,5
Kas- en transverschillen -10,8
Totaal Rijksuitgaven 272,1

Raming van de belasting- en premieontvangsten (in miljoenen euro) Bewerken

Geraamde belasting- en premieontvangst Belastingen Belastingen en premies
Kostprijsverhogende belastingen 68.383
Belastingen op inkomen, winst en vermogen 98.573
Totaal belastingen 166.869 166.869
Premies volksverzekeringen kas 35.300
Premies werknemersverzekeringen 44.958
Aansluiting op EMU-basis -63
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 211.849

Hierbij moeten nog 29.857 miljoen euro aan niet-belastinginkomsten worden opgeteld.

Geraamd tekort (in miljoenen euro) Bewerken

Geraamd tekort Bedrag
Totaal uitgaven 272.100
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 239.800
Saldo lokale overheden -4.300
Tekort (op EMU-basis) 36.500

Trivia Bewerken

  • De miljoenennota 2010 lekte uit via het televisieprogramma RTL Nieuws. Ook in voorgaande jaren was de inhoud van de miljoenennota voortijdig in de openbaarheid gekomen.[1]

Externe links Bewerken