Miljoenennota 2007

De miljoenennota 2007 is een algemene toelichting van de Nederlandse regering op de verwachte inkomsten en de uitgaven in de Nederlandse Rijksbegroting voor het jaar 2007, zoals deze bekend is gemaakt op Prinsjesdag 2006.

Inhoud Bewerken

In de miljoenennota 2007 worden de belangrijkste plannen van het kabinet voor het jaar 2007 besproken. Hierbij wordt ingegaan op de kosten en de invloed van deze plannen op de burgers en de bedrijven. Ook wordt in de miljoenennota de algemene toestand van de Nederlandse economie besproken. Een belangrijk onderwerp zijn altijd ook de overheidsfinanciën. Wanneer er sprake is van een tekort (wat bijna altijd het geval is) wordt aangegeven hoe groot dit tekort is en hoe het zal worden gefinancierd.

Geraamde uitgaven (in miljoenen euro) Bewerken

Geraamde uitgaven Bedrag
Totaal uitgaven begroting 156.804
Niet-belastingontvangsten 26.638
Totaal netto niet-relevante uitgaven 11.263
Totaal 194.705

Raming van de belasting- en premieontvangsten (in miljoenen euro) Bewerken

Geraamde belasting- en premieontvangst Belastingen Belastingen en premies
Kostprijsverhogende belastingen 71.021
Belastingen op inkomen, winst en vermogen 59.823
Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten 47
Totaal belastingen 130.891 130.891
Premies volksverzekeringen kas 32.148
Premies werknemersverzekeringen 41.371
Aansluiting naar EMU-basis 625
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 205.034

Geraamd overschot (in miljoenen euro) Bewerken

Geraamd overschot Bedrag
Totaal uitgaven 194.705
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 205.034
Overschot 10.329

Externe links Bewerken