Miljoenennota 2009

De miljoenennota 2009 is een algemene toelichting van de Nederlandse regering op de verwachte inkomsten en de uitgaven in de Nederlandse Rijksbegroting voor het jaar 2009, zoals deze bekend is gemaakt op Prinsjesdag 2008.

Miljoenennota 2009 (pdf)

Inhoud Bewerken

In de miljoenennota 2009 worden de belangrijkste plannen van het kabinet voor het jaar 2009 besproken. Hierbij wordt ingegaan op de kosten en de invloed van deze plannen op de burgers en de bedrijven. Ook wordt de algemene toestand van de Nederlandse economie besproken. Een belangrijk onderwerp zijn de overheidsfinanciën. Er wordt aangegeven hoe groot het tekort is en hoe het zal worden gefinancierd.

Geraamde uitgaven (in miljoenen euro) Bewerken

Geraamde uitgaven Bedrag
Totaal uitgaven begroting 179.001
Niet-belastingontvangsten 30.546
Totaal netto niet-relevante uitgaven 24.957
Totaal 234.504

Raming van de belasting- en premieontvangsten (in miljoenen euro) Bewerken

Geraamde belasting- en premieontvangst Belastingen Belastingen en premies
Kostprijsverhogende belastingen 77.819
Belastingen op inkomen, winst en vermogen 109.502
Totaal belastingen 187.321 187.321
Premies volksverzekeringen -
Premies werknemersverzekeringen 45.218
Aansluiting naar EMU-basis 1.450
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 233.989

Geraamd tekort (in miljarden euro) Bewerken

Geraamd overschot Bedrag
Totaal uitgaven 234,5
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 234,0
Tekort 0,5

Externe links Bewerken