Miljoenennota 2011

De miljoenennota 2011 is een algemene toelichting van de Nederlandse regering op de verwachte inkomsten en de uitgaven in de Nederlandse Rijksbegroting voor het jaar 2011, zoals deze bekend is gemaakt op Prinsjesdag 2010.

Inhoud Bewerken

In de miljoenennota 2011 worden de belangrijkste plannen van het kabinet voor het jaar 2011 besproken. Hierbij wordt ingegaan op de kosten en de invloed van deze plannen op de burgers en de bedrijven. Ook wordt de algemene toestand van de Nederlandse economie besproken. Een belangrijk onderwerp zijn ook de overheidsfinanciën. Er wordt aangegeven hoe groot het tekort is en hoe dit zal worden gefinancierd.

Geraamde uitgaven (in miljarden euro) Bewerken

Geraamde uitgaven Bedrag
Zorg 68,6
Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 62,0
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 33,6
Gemeente- en Provinciefonds 20,7
Buitenlandse Zaken / Internationale Samenwerking 12,1
Verkeer en Waterstaat en FES 11,6
Rentelasten 11,3
Defensie 7,6
Jeugd en Gezin 6,6
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5,9
Justitie 4,8
Wonen, Wijken en Integratie 2,7
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2,3
Economische Zaken 2,1
Financiën 1,4
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 0,8
Overig 0,5
Totaal 254,7

Raming van de belasting- en premieontvangsten (in miljarden euro) Bewerken

Geraamde belasting- en premieontvangst Bedrag
Belastingen op EMU-basis 134,9
Totaal belastingen en premies volksverzekeringen (EMU-basis) 175,0
Premies volksverzekeringen op EMU-basis 40,1
Premies werknemersverzekeringen 50,0
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 225,0

Geraamd tekort (in miljarden euro) Bewerken

Het begrotingstekort wordt geraamd op 24,3 miljard euro oftewel 4,0% van het bbp.

Geraamd tekort Bedrag
Totaal uitgaven Rijksoverheid 244,7
Totaal inkomsten Rijksoverheid 225,0
Verschil (EMU-saldo Rijksoverheid) 19,7
EMU-saldo lokale overheid 4,6
Tekort (op EMU-basis) 24,3

Trivia Bewerken

  • De inhoud van de miljoenennota 2011 werd voortijdig openbaar.[1]

Externe links Bewerken